wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 13°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Mieszko Kużawa - Universal Systems s.c.: Rozbudowa systemu zarządzania obiektami inżynierskimi URBI o moduł ekspertyzy zawierający narzędzie ekspertowe wspomagające ocenę nośności obiektów mostowych z uszkodzeniem.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Systemu Zarządzania Obiektami Komunikacyjnymi URBI o moduł wykorzystujący narzędzia ekspertowe wspomagające ocenę nośności obiektów mostowych z uwzględnieniem występujących uszkodzeń konstrukcji.

Reklama

dr inż. Mieszko Kużawa

Politechnika Wrocławska

 

Universal Systems s.c.

O projekcie

System URBI może być wykorzystywany do wspomagania zarządzania eksploatacją i utrzymaniem wszystkich rodzajów obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. System URBI jest aktualnie wykorzystywany przez kilkanaście jednostek administracji drogowej w całym kraju.

W ramach rozbudowy systemu URBI planowane jest opracowanie i zaimplementowanie w systemie narzędzia ekspertowego wspomagającego ocenę nośności przęseł mostów o dźwigarach blachownicowych z uwzględnieniem typowych uszkodzeń eksploatacyjnych.

Narzędzia ekspertowe to, proste w użyciu, ale jednocześnie wykorzystujące zaawansowaną wiedzę, instrumenty o charakterze doradczym przeznaczone do wspomagania procesów decyzyjnych w zarządzaniu infrastrukturą mostową, proponujące użytkownikowi rozwiązania, które powinien on ocenić i zaakceptować lub odrzucić.

Opracowane w ramach projektu narzędzie ekspertowe wykorzystywać będzie technologię sieci hybrydowych. Głównym założeniem tej technologii jest zastosowanie - do poszczególnych podproblemów w zdekomponowanym zagadnieniu - różnorodnych technik reprezentacji i przetwarzania wiedzy, takich jak: algebra i analiza matematyczna, logika klasyczna i rozmyta, algorytmy ewolucyjne, czy sieci neuronowe. Źródłem wiedzy wykorzystywanej w projektowanym narzędziu ekspertowym będą wyniki zaawansowanych analiz numerycznych, które wnioskodawca przeprowadził przy użyciu Metody Elementów Skończonych i przedstawił w swojej rozprawie doktorskiej.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl