wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Marcin Plewa - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe EKO-TECH sp.j. A. Mierzwa, W. Kurpaski: Opracowanie systemu wspierającego proces zagospodarowania odpadów przemysłowych w przedsiębiorstwie EKO-TECH Sp.j., ze szczególnym uwzględnieniem procesu zagospodarowania odpadów płynnych w przemysłowej instalacji oczyszczania ścieków.

Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego, wspierającego proces podejmowania decyzji w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych w przedsiębiorstwie Eko-tech sp.j. ze szczególnym uwzględnieniem odpadów płynnych, przetwarzanych w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Jelczu-Laskowicach.

Reklama

dr inż. Marcin Plewa

Politechnika Wrocławska

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe EKO-TECH sp.j. A. Mierzwa, W. Kurpaski, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe EKO-TECH zajmuje się odbiorem, unieszkodliwianiem, a także odzyskiem płynnych odpadów przemysłowych. Posiada własną Chemiczno-Fizyczną Oczyszczalnię Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych zlokalizowaną w Jelczu-Laskowicach, w której poddawane są obróbce ścieki oraz inne odpady przemysłowe.

O projekcie

Projekt zakłada opracowanie systemu, który poprzez usprawnienie przepływu informacji pozwoli na integrację poszczególnych oddziałów funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa. Opracowany model zapewni analityczne i kontrolne wsparcie procesu planowania operatywnego i strategicznego instalacji oraz przetwarzanie informacji na rzecz alternatyw decyzyjnych. Poprzez przygotowanie analiz efektywności podejmowanych działań, w oparciu o dostosowany system wskaźników controllingowych, wspierane będą procesy decyzyjne kadry zarządzającej dotyczące działalności bieżącej oraz współpracy i kooperacji w łańcuchu logistycznym odpadów. Opracowany model pozwoli na  realizację zasady konsensusu warunkującego integrację procesową pomiędzy poszczególnymi podmiotami w warunkach konfliktu interesów. Jednocześnie, dzięki zaimplementowanemu sprzężeniu zwrotnemu, system ten na podstawie nabywanego doświadczenia, będzie poddawany procesowi samodoskonalenia - pozwalającego wzmocnić oczekiwane efekty.

Realizacja stażu pozwoli ponadto na wymianę doświadczenia oraz transfer wiedzy pomiędzy partnerami.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl