wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 24°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Łukasz Radosiński - Nanores: Nowe fotoindukowane, stabilizowane chemicznie odmiany węgla o mieszanej hybrydyzacji na podłożach metalicznych

Kamil Eckhardt,

Nanores jest nowoczesnym, niezależnym laboratorium badawczo-rozwojowym, specjalizującym się w badaniach oraz modyfikacji materiałów twardych, przewodzących i nieprzewodzących.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Łukasz Radosiński

Politechnika Wrocławska

Nanores Sp. z o. o. Sp. k.

O projekcie

Celem projektu jest zidentyfikowanie warunków koniecznych do przeprowadzenia fotostymulowanej stabilizowanej chemicznie transformacji grafen wielowarstwowy – diafit – węgiel diamentopodobny na podłożu metalicznym, a następnie ocenę opłacalności wdrożenia tej metody. Badania przeprowadzone w ramach projektu mają na celu stworzenie fundamentów metodologicznych
do stabilizacji wzbudzonych warstw grafenowych przez saturację wolnych wiązań. Saturacja może być przeprowadzona poprzez wykorzystanie strumienia niskoenergetycznych jonów z mikroskopu jonowego.

W ramach projektu opracujemy metodologię badawczą opartą o najnowocześniejsze narzędzia obliczeniowe takie jak metody ab initio oraz dynamika molekularna. Badania przy pomocy metod ab initio skupią się na przeanalizowaniu ciepła adsorpcji chemicznej wybranych pierwiastków (wodór, tlen, gal, platyna) na fazie diafitowej i fazach pośrednich pomiędzy grafenem i diafitem. Badania przy pomocy dynamiki molekularnej i empirycznych potencjałów reakcyjnych (LCBOP, AIREBO, ReaxFF) będą polegały na przeanalizowaniu wpływu niskoeneniskoenergetycznych cząstek na dynamikę transformacji grafen wielowarstwowy – diafit – węgiel diamentopodobny.

Rezultatem projektu ma być ocena realizacji i wdrożenia dwóch produktów: powłoki antyścieralne oraz nanowarstwy izolujące. Konieczne będzie również sformułowanie nowych usług jakimi będą nanoszenie powłok antyścieralnych i produkcja nanowarstw izolujących. Rezultaty projektu mają również istotną wartość naukową, która będzie poparta publikacjami. W konsekwencji naukowiec zatrudniony w projekcie zwiększy swój dorobek naukowy oraz warsztat metodologiczny.

W przypadku sukcesu opracowanej technologii przedsiębiorstwo planuje rozszerzyć współpracę z wrocławskim środowiskiem akademickim. W obszarze zainteresowań znajdują się naukowcy z PAN Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych prowadzących badania z zakresu fotoluminescencji w ceramikach grafenowych. Ponadto w perspektywie dwóch lat firma planuje poszerzyć działalność w dziedzinie obliczeń numerycznych i modelowania molekularnego. W związku z tym zwiększy zatrudnienie o co najmniej dwie osoby.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Badania prowadzone w projekcie wraz z firmą Nanores są doskonałym przykładem studyjnym wpasowującym się w tematykę nauczania i integracji wiedzy z dziedziny nanotechnologii oraz inżynierii chemicznej z przemysłem. Współpraca umożliwia zwiększenie jakości nauczania i możliwości rozwoju kompetencji nowych absolwentów. Prace prowadzone w ramach projektu są ciekawą propozycją na prace dyplomowe integrujące wiedzę zdobytą na studiach z umiejętnościami praktycznego ich wykorzystania. W konsekwencji dyplomanci będą mogli kontynuować swoją karierę zawodową przy projektach, które będą prowadzone w ramach rozwoju technologii opracowanej na podstawie niniejszego projektu.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl