wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Katarzyna Wróblewska - Ogrody Rakoczy: Opracowanie systemu zielonych ścian wraz z doborem roślin umożliwiającym wydłużenie trwałości takich założeń w warunkach Dolnego Śląska.

Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji terenów zielonych, w tym sadzenia dużych drzew przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

Reklama

dr inż. Katarzyna Wróblewska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Ogrody Rakoczy Piotr Rakoczy

Od 2011 roku jednym z głównych kierunków działalności firmy jest  zakładanie zielonych dachów. W tym czasie  firma założyła ponad 4 ha intensywnych i ekstensywnych dachów zielonych, co pozwoliło jej osiagnąć dominującą pozycję w tym zakresie na Dolnym Śląsku.

W ramach realizacji projektu opracowana zostanie konstrukcja zielonej ściany, system nawadniania i nawożenia roślin oraz nowe, innowacyjne podłoża, w miarę możliwości, z materiałów odpadowych i tanich, np. kompostowanej słomy miskanta olbrzymiego. Wraz z nimi przebadana zostanie możliwość stworzenia szerszego zestawu roślin przydatnych do uprawy w takich założeniach w polskich warunkach klimatycznych. W tym celu zostanie założona doświadczalna zielona ściana z doborem roślin poszerzonym o nowe, niestosowane do tej pory gatunki roślin ozdobnych.

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie pełnego systemu zielonych ścian, przy użyciu nowych, odpadowych i/lub ekologicznych komponentów podłoży oraz szerszego i bardziej atrakcyjnego doboru mrozoodpornych roślin. Główny nacisk będzie położony na wydłużenie trwałości zielonej ściany.

Efektem końcowym  dla Przedsiębiorcy będzie wprowadzenie do oferty nowego produktu i usługi projektowania, montowania i utrzymania zielonych ścian, wyróżniających się wykorzystaniem innowacyjnych i ekologicznych podłoży oraz bogatą ofertą gatunków roślin przydatnych do uprawy w warunkach Dolnego Śląska. Dla naukowca i jego środowiska naukowego będą to:

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Do współpracy skłoniły Partnerów wspólne zainteresowania, tj. zakładanie i utrzymywanie zielonych dachów i ścian w warunkach Dolnego Śląska oraz możliwość uzupełniania się w rozwijaniu badań w tej dziedzinie i czerpania obopólnych korzyści z takiej współpracy. Przedsiębiorca oferuje swoje doświadczenie i możliwości realizowania założeń, naukowiec zaś podstawy naukowe, znajomość roślin oraz zakładania i prowadzenia doświadczeń. Główną potrzebą obydwu partnerów jest wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zielonych ścian, co pozwoli Przedsiębiorcy na rozwój firmy, a naukowcowi zapewni możliwość realizacji badań naukowych i zajęć dydaktycznych, cieszących się dużym zainteresowaniem studentów.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl