wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 21°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Jarosław Dąbrowski - Nanotel: Opracowanie symulatora komputerowego – Nanoterm Analizator Systemów Fotowoltaicznych "NASF" do analizy energetycznej i ekonomicznej możliwości wykorzystania systemów fotowoltaicznych produkujących czystą energię elektryczną w budownictwie

Nanotel S.A. wyspecjalizowana firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. W ramach segmentu pomp ciepła Spółka, działając pod marką handlową Nanoterm, realizuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem i realizacją instalacji z pompami ciepła.

Reklama

dr inż. Jarosław Dąbrowski

Uniwersytet Przyrodniczy

Nanotel S.A.

Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 marca 2015 r. ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4), wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Celem ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE) jest zapewnienie rozwoju gospodarki energetycznej z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego kraju i ochrony środowiska naturalnego. Ustawa dotycząca energetyki odnawialnej ma umożliwić kształtowanie instrumentów i mechanizmów, które będą wspierać produkcję energii elektrycznej, chłodu, ciepła i biogazu rolniczego w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Obecnie brakuje odpowiedniego narzędzia, opartego na regulacjach zawartych w nowej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, wykorzystującego także badania przeprowadzone dla rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, dzięki któremu możemy stwierdzić, że inwestowanie w systemy fotowoltaiczne produkujące czystą energię elektryczną jest nie tylko korzystne dla ochrony środowiska naturalnego, ale także opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. Dlatego przygotowanie specjalnego symulatora (analizator systemów fotowoltaiczny "NASF"), na podstawie przeprowadzonych rocznych badań na stanowisku badawczym, co ważne prowadzonych w normalnych warunkach eksploatacyjnych (budynek mieszkalny), ma zachęcić do inwestowania w instalacje tego typu i umożliwić wprowadzenie w firmie nowej kompleksowej usługi dla systemów fotowoltaicznych.

Celem projektu jest przygotowanie symulatora komputerowego – Nanoterm Analizator Systemów Fotowoltaicznych "NASF" do analizy energetycznej i ekonomicznej możliwości wykorzystania systemów fotowoltaicznych produkujących czystą energię elektryczną w budownictwie.

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzona możliwość wprowadzenia w firmie nowej kompleksowej usługi z wykorzystaniem opracowanego programu NASF. Opracowany program oraz wyniki badań i analiz, uzyskane podczas realizacji partnerstwa, wpłyną na poszerzenia treści programowych dla prowadzonych zajęć na uczelni oraz na zwiększenie doświadczenia naukowego z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Ponieważ firma posiada w swojej ofercie systemy wykorzystujące źródła energii odnawialnej (pompy ciepła) i wejścia w życie nowej ustawy OZE, która będzie wspierać m.in. produkcję energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii, poszerzenie oferty o systemy fotowoltaiczne może przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl