wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 24°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Izabela Polowczyk - Selenalabs: Badanie wpływu dodatków aktywnych powierzchniowo na stabilność i właściwości układów koloidalnych, stosowanych w produktach chemii budowlanej

i. Przedmiotem badań będzie szczegółowa charakterystyka obecnych układów wytwarzanych w Grupie Selena. Układy będą analizowane pod kątem stabilności koloidalnej, w szerokim zakresie temperatur odpowiadającym różnym strefom klimatycznym, w których sprzedawane są produkty Seleny.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

dr inż. Izabela Polowczyk

Politechnika Wrocławska

Selena Labs, przedsiębiorca prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wprowadza na rynek produkty chemii budowlanej

O projekcie

Wodne układy koloidalne są szeroko stosowanymi układami w produktach chemii budowlanej. Są to produkty, w których faza rozproszona może być organiczna (np. emulsje bitumiczne, dyspersje polimerowe) lub nieorganiczna (wypełniacze i pigmenty mineralne). Ostateczne receptury bardzo często są skomplikowanymi układami, w których występują koloidy, również z mieszanymi organiczno-nieorganicznymi fazami rozproszonym. Wnioski z badań w połączeniu z identyfikacją faz oraz poszukiwaniu nowych sposobów stabilizacji, pozwolą na przygotowanie nowych receptur produktów o zwiększonej stabilności i odporności na wahania temperatur. Ważną rolę w układach koloidalnych odgrywają emulgatory - środki powierzchniowo czynne. Rola tych substancji oraz sposób ich dozowania w emulsji ma znaczenie w produkcji wielkotonażowej.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Zrozumienie i skwantyfikowanie wpływu poszczególnych składników receptury na jej stabilność koloidalną jest fundamentalne dla opracowywania nowych, lepszych produktów. Selena, konkurując na globalnym rynku, musi dostosować się zarówno do otoczenia konkurencyjnego, jak i do oczekiwań, praktyk wykonawczych i warunków pogodowych w różnych zakątkach świata (Europa, Azja, Ameryka). Wiedza na temat stabilności koloidalnej w układach wodnych, zdobyta w niniejszym projekcie, pozwoli nam na praktyczne wykorzystanie, w stworzeniu konkurencyjnej oferty produktowej na globalne rynki chemii budowlanej.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl