wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 17°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Grzegorz Kulczycki - Agridata: Implementacja zmiennego dawkowania nawozów w systemie zarządzania gospodarstwami rolnymi Agridata

Praca w ramach wykonywanego projektu przyczyni się do wykorzystania praktycznej zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym w ramach przedmiotu nowoczesne technologie nawożenia w systemie rolnictwa precyzyjnego.

Reklama

dr inż. Grzegorz Kulczycki

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Systemy Rolnicze sp. z o.o.

Firma Systemy Rolnicze oferuje pod marką Agridata system informatyczny wspomagający zarządzanie gospodarstwem rolnym. System jest połączeniem urządzeń elektronicznych własnej konstrukcji oraz oprogramowania serwera. Urządzenia elektroniczne, które są montowane na pojazdach i maszynach rolniczych, przesyłają na bieżąco informacje o ich położeniu oraz warunkach pracy. Na podstawie tych informacji oprogramowanie serwera jest w stanie automatycznie rejestrować prace polowe i dokumentować prowadzoną produkcję (wypełniać karty pola oraz ewidencje stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów).

Przedmiotem projektu jest rozbudowanie systemu zarządzania gospodarstwem rolnym Agridata o możliwość planowania nawożenia z uwzględnieniem zmiennego dawkowania nawozów.

O projekcie

Celami projektu jest umożliwienie importu danych o właściwościach fizyko-chemicznych gleby (odczyn, zasobność w składniki pokarmowe) oraz stanu roślin do systemu zarządzania gospodarstwem rolnym Agridata oraz wygenerowanie na postawie zaimportowanych danych do systemu Agridata map zasobności pól w składniki pokarmowe oraz obliczenia wskaźników roślinnych określających stan odżywienia roślin. Następnie generowanie map nawożenia, które umożliwią aplikację zmienną nawozów w oparciu o precyzyjną geolokalizację na podstawie sygnału GNSS.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Stwierdzenie, że poprzez połączenie wiedzy z zakresu nauk technicznych (Firma) z naukami przyrodniczymi (Uczelnia) możliwe jest osiągnięcie zamierzonego celu projektu. Zmienne dawkowanie nawozów dostosowanych do aktualnych zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz do stanu odżywienia roślin jest funkcją wysoce pożądaną przez rolników. Pozwala to na zwiększenie efektywności nawożenia oraz znaczne oszczędności w technologii uprawy roślin. Wprowadzenie takiej funkcjonalności jest także wysoce korzystne dla środowiska naturalnego ze względu na obniżenie ilości nawozów wprowadzanych do agroekosystemu.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl