wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Dominika Grygier - Multimet: Analiza proszków przeznaczonych do produkcji drutów stosowanych do spawania stali

Badanie realizowane w ramach programu MOZART jest jednym z elementów planu inwestycyjnego firmy Multimet, obejmującego uruchomienia linii produkcyjnej drutów proszkowych do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych na terenie Dolnego Śląska.

Reklama

Dr inż. Dominika Grygier
Politechnika Wrocławska

Przedmiot działalności spółki Multimet obejmuje produkcję drutów spawalniczych litych i proszkowych do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Działalność ta generuje 80% przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Pozostałe 20% realizowane jest na sprzedaży urządzeń i akcesoriów spawalniczych. Multimet prowadzi działalność w obecnej formie prawnej od 2002 r., nie mniej początki działalności sięgają roku 1984. Wówczas uruchomiono działalność produkcyjną prowadzoną w podwrocławskich Żernikach.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, jak również typowo przemysłowy charakter działalności zmusiły władze spółki do zaprzestania produkcji w rejonie wrocławskim. Zakupiono wówczas nieruchomość  przemysłową w Przemkowie na terenie powiatu polkowickiego, gdzie przeniesiono zakład produkcyjny i siedzibę spółki. Główne biuro handlowe i siedziba zarządu pozostały we Wrocławiu. Multimet jest jednym z dwóch liczących się w kraju producentów proszkowych drutów spawalniczych. Od powstania firma pozostaje w 100% polskim przedsiębiorstwem kierowanym przez wrocławską rodzinę Państwa Całek.

O projekcie

Spawanie łukowe drutem z rdzeniem proszkowym jest metodą spawania podobną do metody MIG/MAG, z tą różnicą, że drut wewnątrz jest wypełniony proszkiem topnikowym lub metalicznym o specjalnych właściwościach. Druty proszkowe metaliczne są wytwarzane o średnicach 0.8-3.2 mm w postaci cienkościennej rurki (ze szwem lub rzadko bezszwowej) wypełnionej sproszkowanymi składnikami topnikowymi oraz proszkiem metalicznym. Produkcja drutu odbywa się z taśmy stalowej, którą formuje się za pomocą specjalnych rolek kształtowych w kształcie litery "U", do tak powstałego elementu wsypuje się proszek i drut jest zamykany za pomocą kolejnych rolek. Szczelne zamknięcie uzyskuje się metodą precyzyjnego spawania laserowego. Ostatnim etapem produkcji jest uzyskanie wymaganej średnicy poprzez walcowanie lub ciągnienie.

Spawanie łukowe drutami proszkowymi jest stosowane do łączenia stali węglowych, niskostopowych i wysokostopowych. Wydajność stapiania drutów proszkowych, jakość powstałej spoiny oraz indywidualne zastosowanie zależy głównie od składu chemicznego rdzenia proszkowego. Celem badań realizowanych w ramach partnerstwa będzie analiza strukturalna proszków, stosowanych do produkcji drutów metalicznych z rdzeniem proszkowym przeznaczonych do spawania stali niestopowych drobnoziarnistych. Prowadzone badania pozwolą określić szczegółowy udział poszczególnych frakcji, ich wielkość i skład chemiczny, co w przyszłości będzie skutkowało samodzielnym wytworzeniem proszków oraz poszerzeniem ich zakresu zastosowania.

Badanie będzie jednym z elementów planu inwestycyjnego firmy Multimet, obejmującego uruchomienia linii produkcyjnej drutów proszkowych do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych na terenie Dolnego Śląska oraz rozszerzenie obecnego zakresu zastosowań drutów proszkowych, a w przyszłości indywidualne dostosowanie produktów do wymogów odbiorców.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl