wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 33°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Daniel Borowiak - ERG Zakład Usług Technicznych s.c.: Komputerowe stanowisko do automatycznego wzorcowania czujników i przetworników ciśnienia

Tomasz Wysocki,

Firma ERG Zakład Usług Technicznych zajmuje się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. Posiada certyfikat akredytacji nr AP 092 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Firma oferuje usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych wykonywane w siedzibie firmy oraz poza nią (u klienta).

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Daniel Borowiak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

O firmie

Zakres wzorcowania: 

Dodatkowo firma zajmuje się usługami projektowania w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.

O projekcie

W ramach projektu Mozart powstanie prototyp komputerowego stanowiska do automatycznego wzorcowania czujników i przetworników ciśnienia. Układ ten samoczynnie, w zaprogramowanym cyklu będzie generował ciśnienie wzorcowania i realizował wszystkie pomiary niezbędne do prawidłowego wystawienia świadectwa wzorcowania, zgodnie z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji. Wzorcowanie zostanie wykonane automatycznie, w trzech pełnych seriach pomiarowych, w cyklu rosnącym i malejącym (lub odwrotnie), z zaprogramowanym krokiem ΔP i  w ustalonych odstępach czasu Δt.

Uzyskane wyniki zostaną poddane obróbce statystycznej, a na ich podstawie zostaną wyliczone błędy pomiaru i zostanie wygenerowane świadectwo wzorcowania. W trakcie wzorcowania wykonywany będzie również automatyczny pomiar warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie), które zostaną także umieszczone na świadectwie wzorcowania.

Do tej pory przy wzorcowaniu czujników i przetworników ciśnienia konieczne było stosowanie i manualna obsługa co najmniej kilku przyrządów pomiarowych i urządzeń pomocniczych (np.termometr, higrometr, barometr, ciśnieniomierz, multimetr, sprężarka, pompa próżniowa). W stanowisku zaplanowanym do realizacji w ramach programu Mozart wszystkie te funkcje będą realizowane automatycznie, łącznie z wygenerowaniem końcowego świadectwa wzorcowania. Dostępne obecnie na rynku urządzenia nie realizują wymienionych funkcji w podanym zakresie.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Potrzeba budowy takiego stanowiska zrodziła się już kilka lat wstecz. W trakcie wzorcowania przetworników pomiarowych ciśnienia wielokrotnie występowały drobne błędy lub nieścisłości spowodowane np. źle ustawionymi parametrami wzorcowania, błędnie dokonanymi odczytami, źle dobranymi wzorcami, błędnie wprowadzonym danymi i wiele innych.

Błędy te następnie przekładały się na karty niezgodności w trakcie audytu, co dodatkowo obciążało Laboratorium. Również rosnąca ilość zleceń spowodowała, że przy dotychczasowej manualnej metodzie wzorcowania Laboratorium nie nadążało z ich realizacją. Dodatkowym problemem jest fakt, że jeden z pracowników o najdłuższym stażu przejdzie w najbliższym czasie na emeryturę.

Stąd właśnie pomysł przygotowania stanowiska automatycznego, które będzie mogła obsłużyć również osoba o niższych kwalifikacjach.

Budowa takiego stanowiska była planowana już dawno, brakowało jednak wiedzy w zakresie projektowania i programowania komputerowych układów sterowania umożliwiających autonomiczną pracę całego systemu. Dopiero podjęcie współpracy na linii Laboratorium ERG i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przyspieszyło decyzję o realizacji planu. Nieocenioną pomocą okazała się możliwość podjęcia współpracy w ramach programu Mozart.

Dla naukowca jest to kontynuacja przyjętej kilka lat temu strategii intensyfikacji współpracy z firmami z otoczenia gospodarczego. Komputerowy system wzorcowania czujników i przetworników ciśnienia bardzo dobrze wpisuje się w tematykę przedmiotów dydaktycznych prowadzonych przez naukowca: metrologię i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Realizacja projektu będzie również bardzo dobrą rekomendacją dla Akademickiego Centrum Badań i Rozwoju BioR&D (www.acbir.ue.wroc.pl), którego naukowiec jest współzałożycielem i członkiem.

Temat realizowany w ramach VII edycji programu Mozart jest w dwójnasób ciekawy, gdyż pomyślna realizacja stanowiska do wzorcowania przetworników ciśnienia pozwoli na wykonanie w przyszłości podobnych układów, ale do wzorcowania przetworników pomiarowych innych wielkości.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl