wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 21°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Damian Derlukiewicz - ARCAD: Zastosowanie kreatywnych metod projektowania w celu opracowania nowego rozwiązania adaptacyjnego hybrydowego napędu elektrycznej maszyny wyburzeniowej oraz wdrożenie metodologii Design Thinking - Myślenie projektowe w firmie

Firma oferuje nowoczesne rozwiązania w technice diamentowej, rozbiórki techniczne za pomocą techniki diamentowej oraz robotów rozbiórkowych w budownictwie.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

dr inż. Damian Derlukiewicz
Politechnika Wrocławska

ARCAD Budownictwo

Firma zajmuje się również projektowaniem maszyn i urządzeń do przemysłu budowlanego oraz oferuje usługi serwisowe, adaptację oraz produkcję części serwisowych oraz części usprawniających pracę maszyn.

Projekt dotyczy badań związanych z zastosowaniem innowacyjnych (kreatywnych) metod projektowania w celu opracowania nowego innowacyjnego rozwiązania adaptacji hybrydowego napędu elektrycznej maszyny wyburzeniowej. Planowane przedsięwzięcia obejmować będą prace projektowe wykorzystujące innowacyjne (kreatywne) metody projektowania jak Design Thinking - Myślenie Projektowe, Creative Design - inspiracja i kreatywność w projektowaniu, bazujące również na autorskich metodach pozyskiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalające na opracowanie nowego rozwiązania konstrukcyjnego. Podstawowym celem stażu jest opracowanie projektu koncepcji nowego produktu do budowy prototypu, który zostanie wdrożony do produkcji.

Posiadana przez Wykonawcę usługi umiejętność wykorzystania kreatywnych metod projektowania, takich jak projektowanie koncepcyjne i Design Thinking wraz z wiedzą na temat projektowania konstrukcji maszyn i urządzeń pozwoli na stworzenie nowej, ekonomicznej i spełniającej warunki wytrzymałościowe konstrukcji adaptacyjnego hybrydowego napędu oraz adaptacji konstrukcji nośnej istniejącej maszyny wyburzeniowej pod opracowany napęd.

Oferowana maszyna wykorzystująca opracowany przez stażystę napęd będzie nowym nie istniejącym  dotąd produktem w skali regionu jak i całego kraju. W ramach stażu zostanie również wdrożona zaawansowana i innowacyjna metodologia projektowania Design Thinking w firmie w zakresie rozwoju działu Badawczo Rozwojowego oraz zarządzającego firmy.  

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Design thinking (DT) jest podejściem kreującym innowacyjność jako sposób na wyróżnianie się i tworzenie przewag konkurencyjnych w celu kreowania nowych idei, a nie tylko usprawnianie tych istniejących. Kreatywne projektowanie z  wykorzystaniem DT wdrażane w firmie w zakresie rozwoju działu Badawczo Rozwojowego jest metodologią dotąd nie funkcjonującą w przedsiębiorcach regionu Dolnego Śląska jak również w niewielu firmach w kraju, natomiast przodującą w prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach w USA. Możliwość realizacji stażu poprzez wdrażanie innowacyjnych metodologii projektowych będzie nowym i innowacyjnym przedsięwzięciem, które jest jednym z priorytetowych działań przedsiębiorstwa i będzie jego wizytówką innowacyjności i transferu wiedzy naukowej dla naukowca.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl