wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 13°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr Hanna Kociemska - Medinet: Rozwój Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet sp. z o.o. a Partnerstwo Publiczno Prywatne.

Przedmiotem stażu jest opracowanie długoterminowej koncepcji rozwoju Spółki, w tym ocena realizacji inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem planowanego badania jest zweryfikowanie modelu rozwoju Spółki poprzez PPP.

Reklama

dr Hanna Kociemska

Uniwersytet Ekonomiczny

 

O projekcie

W ramach badania autorka weryfikuje: a)ocenę zasadności idei takiej formuły inwestycji z punktu widzenia partnera publicznego i prywatnego, b)opłacalność inwestycji w proponowanym modelu, c)wpływ realizacji inwestycji wybranym modelem dla społeczności lokalnej, d)możliwości ewaluacji projektu w kierunku rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w sferze współpracy publicznych ośrodków naukowych z prywatnymi inwestorami. Celem nadrzędnym współpracy jest obiektywna, ekspercka ocena przez Autorkę możliwości rozwoju Spółki poprzez PPP. Taka formuła rozwoju i realizacji niezbędnych dla Spółki inwestycji wpłynęłaby na jej pozycję na rynku oraz umożliwiła zwiększenie skali działalności poprzez zwiększoną ilość wykonywanych zabiegów, poszerzenie ich spektrum medycznego oraz poprawę jakości potencjału rzeczowego. Jeśliby wyniki analiz wskazywały opłacalność inwestycji dla obu partnerów to szczególnym efektem tego typu współpracy byłoby osiągnięcie finansowych, zarządczych, społecznych pozytywnych efektów przez długi okres czasu minimum tj.15 lat.

Kolejną potencjalną korzyścią współpracy, byłoby wskazanie modelowej platformy współpracy pomiędzy studentami a podmiotami gospodarczymi lub też ośrodkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi. PPP jeśli nie dla realizacji inwestycji, to może okazałoby się korzystne do zastosowania w centrach naukowych i umożliwiło powstawanie takowych przy ośrodkach naukowych ściśle i długoterminowo powiązanych z podmiotami prywatnymi w celowych spółkach w ramach PPP. Autorka chciałaby wykorzystać efekty wybranych analiz do części badań w ramach opracowywanej rozprawy habilitacyjnej.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl