wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 27°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr hab. Witold Musiał - "Herbapol" S.A.: Ocena porównawcza kinetyki uwalniania substancji leczniczej pochodzenia naturalnego z preparatu odniesienia i z preparatu odtwórczego.

Wyniki badań i opracowana metoda wpłyną korzystnie na zwiększenie możliwości wprowadzania na rynek nowych preparatów leczniczych, a przez to na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i ogólnoeuropejskim.

Reklama

dr hab. Witold Musiał

Uniwersytet Medyczny

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.  

O projekcie

Wysoka jakość produktów leczniczych opartych na substancjach czynnych pochodzenia syntetycznego i pochodzenia roślinnego opiera się na wynikach szeregu badań, wykonywanych w laboratoriach badawczych i analitycznych, prowadzonych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Jednym z istotnych zagadnień oceny produktu leczniczego jest ocena ilości substancji biologicznie czynnej uwolnionej z postaci leku. Ilość ta jest dostępna dla procesów wchłaniania i wpływa w istotny sposób na parametry farmakokinetyczne obserwowane po podaniu tej substancji, a w szczególności po jej podaniu drogą pozanaczyniową, np. przezskórną. Celem pracy jest rozwój metody badania kinetyki uwalniania wybranej substancji leczniczej, w kontekście optymalizacji procedury porównywania preparatów leczniczych dostępnych na rynku farmaceutycznym.

Badania prowadzone są metodami analizy ilościowej z zastosowaniem spektroskopii i innych metod analitycznych, z wykorzystaniem dostępnych modeli biofarmaceutycznych. Zastosowanie właściwego modelu biofarmaceutycznego, w powiązaniu z doborem dedykowanej metody analitycznej umożliwia wyselekcjonowanie szeregu preparatów o korzystnej kinetyce uwalniania. Spośród tych preparatów można w kolejnych etapach wybierać układy przeznaczone do dalszych badań, w tym do badań farmakokinetycznych. 

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl