wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr hab. Michał Dzięcioł, prof. nadzw. UP - Inter Technologie: Badania nad możliwością zastosowania chemicznych i semiochemicznych substancji lotnych w modulacji zachowań ludzi.

Tomasz Wysocki,

Celem projektu jest zbadanie przy pomocy technik EEG, EEG biofeedback oraz fMRI możliwości detekcji poszczególnych substancji zapachowych, jak i  substancji uważanych za feromony człowieka (detekcja na poziomie podświadomym).

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr inż. Michał Dzięcioł, prof. nadzw. UP

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

O projekcie

Komunikacja semiochemiczna jest jednym z najstarszych sposobów komunikacji międzyosobniczej i wykorzystywana jest przez większość organizmów żywych, począwszy od mikroorganizmów, a na kręgowcach kończąc.  U większości zwierząt zidentyfikowano tzw. narząd Jacobsona (vomeronasal organ), który wraz z dodatkową opuszką węchową bierze udział w procesie detekcji feromonów. Choć komunikacja semiochemiczna u człowieka (wydzielanie i detekcja feromonów) budzą nadal  ożywioną dyskusję, głównie w kontekście mechanizmów oddziaływania,  wpływ substancji zapachowych na samopoczucie, nastrój, a nawet na koncentrację były wielokrotnie postulowane.

Ocenie poddana zostanie możliwości ich oddziaływania  na wybrane parametry fizjologiczne oraz aktywność wybranych obszarów mózgu człowieka. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik badawczych z użyciem aparatury do precyzyjnego aplikacji (olfaktometr), jak i analizy reakcji mózgu na bodźce zewnętrzne, planujemy określenie minimalnych i optymalnych stężeń oraz analizę oddziaływania pojedynczych substancji, jak i ich mieszanin na zachowanie człowieka.

Planowanym efektem projektu jest opracowanie nowych produktów o naukowo potwierdzonej aktywności, które wzbogaciłyby ofertę handlową firmy, a ich praktyczne zastosowanie mogło by przyczynić się m.in. do wspomagania terapii zaburzeń nastrojów u osób dorosłych oraz dzieci.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Firma Inter Technologie oraz naukowiec są od wielu lat aktywni w podobnym obszarze zainteresowań, a  ich współpraca wydaje się naturalną i bardzo wskazaną próbą połączenia sił, dzięki, której Firma uzyska obiektywną, opartą o nowoczesne, naukowe metody informację o mechanizmach oddziaływania oraz faktycznej skuteczności oddziaływania substancji zapachowych i semiochemicznych na organizm człowieka. Pozwoli to na wzmocnienie pozycji Firmy na rynku, zdystansowanie się od konkurencji i ugruntowanie pozycji lidera.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl