wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 21°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr hab. Janusz Sobecki - Value Based Advisors: Opracowanie technik badania użyteczności dla interfejsów webowych aplikacji VBA.

W pierwszym etapie stażu, stażysta zapozna się z kilkoma produktami firmy, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonalności, sposobu obsługi oraz interfejsu użytkownika. Value Based Advisors
W pierwszym etapie stażu, stażysta zapozna się z kilkoma produktami firmy, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonalności, sposobu obsługi oraz interfejsu użytkownika.

Przedmiotem stażu jest zastosowanie praktyczne wyników badań w dziedzinie Interakcja Człowiek-Komputer, a w szczególności badanie użyteczności systemów interakcyjnych.

Reklama

dr hab. Janusz Sobecki, Politechnika Wrocławska

Value Based Advisors Sp. z o.o.

O projekcie

Celem stażu jest opracowanie metodyki badania użyteczności interfejsów użytkownika produktów software-owych wytwarzanych przez firmę VBA.  W pierwszym etapie stażu, stażysta zapozna się z kilkoma produktami firmy, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonalności, sposobu obsługi oraz interfejsu użytkownika. W drugim etapie, uwzględniając specyfikę systemów informatycznych wytwarzanych przez firmę VBA zostanie przygotowany krótki cykl szkoleń dla projektantów i deweloperów oprogramowania z zakresu wykorzystania wybranych metod ewaluacji użyteczności. W trzecim etapie opracowane zostaną wzorce projektowe dla implementacji webowych interfejsów użytkownika w konsultacji z wyznaczonymi przedstawicielami firmy. 

W czwartym etapie stażysta wdroży do wykorzystania w ramach firmy opracowane wzorce projektowe poprzez przeprowadzenie szkolenia oraz przeprowadzania konsultacji dla projektantów i programistów firmy VBA. W piątym etapie prac zostanie zaprojektowanie badania użyteczności wybranego systemu zaprojektowanego i zaimplementowanego przez firmę VBA.  W etapie szóstym pod kierunkiem stażysty wybrani pracownicy firmy VBA wg przygotowanej specyfikacji przeprowadzą badania użyteczności wybranego systemu.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl