wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Bartosz Krajnik - QNA Technology: Depozycja polimerowych warstw molekularnych dla zastosowań w fotonice

Tomasz Wysocki,

Firma QNA Technology jest liderem w rozwoju technologii koloidalnych, półprzewodnikowych kropek kwantowych na rynku polskim.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr Bartosz Krajnik

 

O firmie

QNA Technology zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem koloidalnych nanostruktur półprzewodnikowych oraz modyfikacją ich powierzchni. QNA Technology specjalizuje się w mało-skalowej produkcji, oferując najwyższej jakości nanostruktury, które spełniają zróżnicowane potrzeby klientów w różnych segmentach rynku.

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie metod powtarzalnego wytwarzania nanostruktur cienkowarstwowych do zastosowań w optoelektronice. Tego typu materiały stanowią istotny element produkcji m. in. diod elektroluminescencyjnych opartych o koloidalne kropki kwantowe. Na kropkach kwantowych oparte są najnowocześniejsze, dostępnie komercyjnie telewizory, wykonane w technologii QLED. Chociaż koloidalne kropki kwantowe, posiadają unikalne właściwości optyczne, wykorzystanie ich pełnego potencjału aplikacyjnego, wymaga zapewnienia im odpowiedniego otoczenia. W ramach projektu przetestowane zostaną dostępne techniki depozycji warstw molekularnych oraz najczęściej wykorzystywane polimery przewodzące i nieprzewodzące.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Projekt jest realizowany we współpracy z firmą QNA Technology, która jest pionierem w produkcji koloidalnych, półprzewodnikowych kropek kwantowych w Polsce. Ze względu na dynamiczny rozwój nanotechnologii, nawiązanie przez firmę współpracy z sektorem badawczym jest warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju firmy.

Wyniki projektu pozwolą na przygotowanie nowych produktów i usług m. in. wykonywanie struktur cienkowarstwowych według specyfikacji klienta, pod konkretne zastosowania. Z drugiej strony, współpraca badaczy z sektorem przemysłowym podniesie kompetencji pracowników naukowych, w szczególności w tematyce mechanizmów komercjalizacji badań naukowych oraz skalowalności na  opracowanych technologii.

Ponadto, kontakty nawiązane w czasie współpracy, pozwolą w przyszłości na organizację praktyk studenckich i aplikowanie o wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl