wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 17°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr Alina Żurek - Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska: Program Aktywności Fizycznej Ruch i Zdrowie dla Seniora.

Aktywność fizyczna należy do zachowań prozdrowotnych, której w dobie starzenia się społeczeństw poświęca się wiele uwagi i poszykuje korzyści z niej wynikających. Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
Aktywność fizyczna należy do zachowań prozdrowotnych, której w dobie starzenia się społeczeństw poświęca się wiele uwagi i poszykuje korzyści z niej wynikających.

Prawie 30 lat badań w obszarze zależności między aktywnością fizyczną a zdrowiem, dowodzi wpływu ruchu na samoocenę, satysfakcję życiową, poczucie samoskuteczności i kontroli, również na funkcjonowanie poznawcze, słowem na generalne poczucie dobrostanu psychicznego.

Reklama

dr Alina Żurek, Uniwersytet Wrocławski

Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska im im. prof. Ernesta Jokla i prof. sir Ludwika Guttmanna we Wrocławiu

 

O projekcie

,,Program Aktywności Fizycznej Ruch i Zdrowie dla Seniora (Psychofizyczne korzyści wynikające z systematycznej aktywności fizycznej starszych ludzi)".

Aktywność fizyczna należy do zachowań prozdrowotnych, której w dobie starzenia się społeczeństw poświęca się wiele uwagi i poszykuje korzyści z niej wynikających. Ponieważ starzenie się związane jest z utratą wielu ważnych umiejętności poznawczo-emocjonalnych, psychologowie zdrowia zainteresowani są relacją między aktywnością fizyczną a np. sprawnością intelektualną czy poczuciem skuteczności (rozumianym jako indywidualne poczucie kontroli środowiska życia oraz możliwości efektywnego funkcjonowania). Z wielu badań wynika, że średnio intensywna aktywność fizyczna jest bardziej skuteczna w zachowaniu wysokiego poziomu wspomnianych funkcji, niż intensywny trening fizyczny. Wynika z nich również, że programy ćwiczeń fizycznych trwające około 10 tygodni mają znacząco większy wpływ na poczucie dobrostanu psychicznego aniżeli programy krótsze.

Proponowany Program Aktywności Fizycznej obejmuje 10 tygodni wdrażania ćwiczeń fizycznych wykonywanych w obecności instruktora w celu poprawy kondycji psychofizycznej seniora. Adresatami Programu są starsze osoby powyżej 65 roku życia zamieszkujące własne domy w dzielnicach Sępolno, Biskupin i Zacisze we Wrocławiu.

Cele i przedmiot stażu:

Realizacja stażu w Międzywojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej (MPSL) będzie miała charakter pilotażowy w odniesieniu do możliwości budowania przez inne placówki opieki zdrowotnej tego typu programów kierowanych do mieszkańców innych części miasta. Usytuowanie stażu w MPSL związane jest z jej lokalizacją, gdyż obejmuje ona swoimi świadczeniami znaczną część Sępolna, Biskupina oraz Zacisza, a więc dzielnic miasta, zamieszkiwanych w znacznym stopniu przez osoby starsze (często zamieszkujące samotnie).   

Systematyczna wizyta pracownika MPSL w domu osoby starszej poza wymiernymi efektami podnoszącymi ich sprawność fizyczną i niezależność samoobsługową ma także istotne znaczenie psychoterapeutyczne. Dzieje się ono niejako przy okazji, gdyż podstawowym i deklarowanym celem pobytu pracownika w domu osoby starszej są działania promujące ruch, wspomniany zaś efekt psychoterapeutyczny związany jest z szeroko opisywanymi i podejmowanymi w badaniach efektami ćwiczeń fizycznych (wydzielanie endorfin poprawiających samopoczucie psychiczne) oraz czasem jaki spędzać będzie pracownik MPSL (odpowiednio do tego przygotowany, posiadający konkretną wiedzę psychogerontologiczną) u osoby starszej, prowadząc z nią rozmowę.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl