wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 31°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Agnieszka Tubis - Pneumat System: MODEL ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI MATERIAŁOWYMI W OPARCIU O ANALIZĘ RYZYKA W ŁAŃCUCHU DOSTAW, DEDYKOWANY BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Kamil Eckhardt,

Pneumat System od ponad czterdziestu lat rozwija się. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania technologiczne, tworzymy nowe stanowiska pracy i wspieramy środowiska akademickie. 

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

dr Agnieszka Tubis

Politechnika Wrocławska

Panuemat System sp. z o.o.

Niezmienny pozostaje wyjątkowy klimat i kultura organizacyjna, która jest zdeterminowana rodzinnym charakterem organizacji. Staramy się wsłuchiwać w to, co komunikuje nam otoczenie - reagujemy szybko, trzymamy tempo.

O projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie koncepcji zarządzania przepływami materiałowymi w oparciu o wyniki przeprowadzanej analizy ryzyka w łańcuchu dostaw, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania branży motoryzacyjnej. Przedmiotem badań przemysłowych będzie analiza i ocena obecnych procesów przepływów materiałowych oraz procedur zarządzania ryzykiem w badanym Przedsiębiorstwie. Przeprowadzona zostanie również analiza wrażliwości obecnego systemu logistycznego na zidentyfikowane zagrożenia zewnętrzne oraz ograniczenia wewnętrzne. 

Przedmiotem badań rozwojowych będzie opracowanie koncepcji zarządzania przepływami materiałowymi w oparciu o wyniki analizy ryzyka w łańcuchu dostaw oraz jej przetestowanie w warunkach operacyjnych w środowisku funkcjonowania badanego Przedsiębiorstwa.

Wśród oczekiwanych efektów końcowych wyróżnić należy:

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Przedsiębiorstwo dzięki współpracy z naukowcem będzie mogło skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia związanej z zarządzaniem ryzykiem w łańcuchach dostaw, wykorzystując najnowsze wyniki badań prowadzonych w Europie.

Naukowiec dzięki współpracy z przedsiębiorstwem będzie mógł zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania łańcuchów dostaw w sektorze motoryzacji i poznać dobre praktyki biznesowe obowiązujące w badanym przedsiębiorstwie.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl