24 kwietnia – prace przy budowie tramwaju na Nowy Dwór, zmiana lokalizacji przystanków

Rozpoczynają się prace przy budowie trasy tramwajowej na Nowy Dwór w ciągu ul. Strzegomskiej. Prace będą dotyczyć odcinka od ul. Nowodworskiej do ul. Rogowskiej. Od 24 kwietnia 2021 roku (sobota) zmieni się lokalizacja przystanków dla linii autobusowych 106, 107, 109, 119, 124, 126, 132, 134, 142, 148, 149, 206, 246, 249, 319 i 609.


Przystanki „Nowodworska”, które zlokalizowane są w obu kierunkach przy skrzyżowaniu ulicy Strzegomskiej z ulicą Nowodworską, przeniesiono w tymczasową lokalizację przy samej jezdni.

Przystanek „Nowy Dwór”, który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulicy Strzegomskiej i Gubińskiej:

  • dla autobusów linii 106, 107, 109, 119, 124, 126, 132, 134, 142, 148, 149, 206, 246, 249, 319 i 609 jadących w kierunku Muchoboru Wielkiego, pętli na Nowy Dworze lub Kuźnik zostanie przeniesiony w tymczasową lokalizację i będzie zlokalizowany przy jezdni;
  • dla autobusów linii 106, 107, 119, 124, 132, 134, 142, 149, 206, 249 i 319 jadących w kierunku centrum miasta, FAT-u lub ulicy Legnickiej zostanie przeniesiony w tymczasową lokalizację przed skrzyżowaniem ulicy Strzegomskiej i Estońskiej i będzie zlokalizowany przy jezdni;
  • dla autobusów linii 109, 126, 148, 246 i 609 jadących w kierunku centrum miasta lub FAT-u zostanie przeniesiony do zatoki autobusowej przy ulicy Gubińskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Strzegomską.


Zgłoś uwagę