22 sierpnia – tramwaje wracają na ul. Piłsudskiego, ale omijają Grabiszyńską

W związku z planowanym zakończeniem prac związanych z wymianą krzyżownic tramwajowych na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej oraz rozpoczęciem prac związanych z montażem wiaduktu kolejowego nad ulicą Grabiszyńską przy skrzyżowaniu z ulicą Wysoką, od 22 sierpnia 2015 roku (sobota) planowana jest zmiana trasy linii tramwajowych 0L, 0P, 4, 56, 7, 11141517202431 i 32. 


Tramwaje linii 0L0P6711141517202431 i 32 wrócą na swoje trasy w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej, przejeżdżając skrzyżowanie na wprost. 

Tramwaje linii 4 będą kursowały od placu Legionów przez ulicę Piłsudskiego, Powstańców Śląskich, Hallera do pętli przy cmentarzu Grabiszyńskim. 

Tramwaje linii 11 zostaną skrócone do pl. Legionów skąd przejadą przez pl. Orląt Lwowskich, ulicę Podwale i Sądową do pl. Legionów i będą kursowały w relacji Kromera - pl. Legionów - Kromera. 

Tramwaje linii 14 będą kursowały w relacji Osobowice - Cmentarz Grabiszyński a w kierunku przeciwnym oznaczone numerem 24 w relacji Cmentarz Grabiszyński - Osobowice. 

Zawieszone zostanie kursowanie linii 14 24 na trasie FAT - Osobowice - FAT przez pl. Legionów i pl. Jana Pawła II. 

W ich miejsce zostanie uruchomiona okresowa linia tramwajowa nr 75, która będzie kursowała w obu kierunkach na trasie Osobowice - pl. Jana Pawła II - pl. Legionów - Dw. Główny PKP - pl. Dominikański - Księże Małe (połączenie linii 14/24 na trasie Osobowice - pl. Legionów i linii 5 na trasie pl. Legionów - Księże Małe). Dlatego kursy piątki zostaną również zawieszone. 

Dodatkowo na odcinku plac Legionów - FAT - plac Legionów zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 704. 

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 0, 4, 11 lub 75, będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 704 i odwrotnie, pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w autobusie linii 704, będą mogli kontynuować podróż tramwajami linii 0411 i 75. 

Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 70 minut. 

Planowany termin powrotu tramwajów na ul. Grabiszyńską 30.08.2015 r

Zgłoś uwagę