17 czerwca – przebudowa skrzyżowania ulicy Hubskiej i Glinianej

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu budowy torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Hubskiej oraz przebudową skrzyżowania ulicy Hubskiej i Glinianej, od 17 czerwca 2018 roku (niedziela) planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 8, 31, 32. 


17-22 czerwca 2018 roku, na czas budowania krańcówki dla tramwajów na ulicy Glinianej:

 • tramwaje linii 8 zostaną skierowane do pętli Park Południowy
 • tramwaje linii 31 i 32 zostaną skierowane od Dworca Głównego PKP w obu kierunkach przez ulicę Małachowskiego i Pułaskiego do placu Wroblewskiego.

Obsługę komunikacyjną osiedla Huby, Gaj i Tarnogaj na czas prowadzonych prac zapewnią uruchomione dodatkowe specjalne linie autobusowe:

 • 708 na trasie Dw. Główny PKP – Tarnogaj w obu kierunkach przez ulicę Glinianą, Hubską, Bardzką, Armii Krajowej i Tarnogajską;
 • 732 na trasie Dw. Główny PKP – Gaj w obu kierunkach przez ulicę Glinianą, Hubską, Bardzką.

Autobusy linii zastępczej 732 będą kursowały w dni robocze z częstotliwością:

 • od godziny 5:00 do godziny 6:00 co 10 minut;
 • od godziny 6:00 do godziny 9:00 co 6 minut;
 • od godziny 9:00 do godziny 14:00 co 7,5 minuty;
 • od godziny 14:00 do godziny 18:00 co 6 minut;
 • od godziny 18:00 do godziny 20:00 co 7,5 minuty;
 • od godziny 20:00 do godziny 23:00 co 10 minut
 • w dni wolne od pracy z częstotliwością co 10 minut.

Autobusy linii zastępczej 708 będą kursowały w dni robocze z częstotliwością:

 • od godziny 5:00 do godziny 6:00 co 20 minut;
 • od godziny 6:00 do godziny 9:00 co 12 minut;
 • od godziny 9:00 do godziny 14:00 co 15 minut;
 • od godziny 14:00 do godziny 18:00 co 12 minut;
 • od godziny 18:00 do godziny 20:00 co 15 minut;
 • od godziny 20:00 do godziny 23:00 co 20 minut.
 • w dni wolne od pracy z częstotliwością co 20 minut.

Zmiana od 23 czerwca 2018 roku

Po oddaniu do ruchu krańcówki (rozjazdu umożliwiającego przejazd tramwaju z jednego toru na drugi tor) na ulicy Glinianej, od 23 czerwca 2018 roku (sobota) tramwaje linii 8, 31 i 32 zostaną skrócone do przystanku „Gajowa” (przystanek zlokalizowany przed skrzyżowaniem ulicy Glinianej i Gajowej).

Obsługę komunikacyjną osiedla Gaj i Tarnogaj na czas prowadzonych prac zapewnią  uruchomione dodatkowe specjalne linie autobusowe:

 • 708 na trasie Gajowa/Gliniana – Tarnogaj w obu kierunkach przez ulicę Gajową, Kamienną, Bardzką, Armii Krajowej i Tarnogajską;
 • 732 na trasie Gajowa/Gliniana – Gaj w obu kierunkach przez ulicę Gajową, Kamienną i Bardzką.

Autobusy linii zastępczej 732 będą kursowały w dni robocze w godzinach 6:00-20:00 z częstotliwością co 7,5 min, a pozostałym okresie oraz w dni wolne od pracy z częstotliwością co 10 min. Natomiast autobusy linii zastępczej 708 będą kursowały w dni robocze w godzinach 6:00-20:00 z częstotliwością co 15 min, a w pozostałym okresie oraz w dni wolne od pracy z częstotliwością co 20 min.


Dodatkowo, autobusy linii 110, 125, 325, 900L, 900P, 910 i kursy nocne linii 245 od skrzyżowania ulicy Glinianej i Gajowej zostaną skierowane objazdem w obu kierunkach przez ulicę Gajową i Kamienną do ulicy Bardzkiej z pominięciem przystanku „Prudnicka” przy ulicy Hubskiej.

Na trasie objazdu autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku „Gajowa”, który zlokalizowany będzie na ulicy Gajowej pomiędzy ulicą Glinianą a ulicą Wesołą.

Bilety w trakcie remontu i objazdów

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 8, 31, 32 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 708 lub 732 i odwrotnie, pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w autobusie linii 708 lub 732 będą mogli kontynuować podróż tramwajami linii 8, 31 i 32.

Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 70 minut.

W celu przypomnienia, bilety okresowe zakupione na daną linią podczas prowadzonych remontów zachowują ważność na stałej trasie przejazdu (sytuacja bez remontów i jakichkolwiek zmian w kursowania) oraz na trasie tymczasowej wprowadzonej z powodu remontu.

Dodatkowo bilety okresowe zakupione na linię 31 lub 32 będą upoważniały do podróżowania autobusami linii: K, 146, pomiędzy przystankiem Gaj – pętla/Morwowa a Dworcem Głównym PKP;732 na całej trasie przejazdu. 

Bilety okresowe zakupione na linię 8 dodatkowo będą upoważniały do podróżowania: autobusami linii 125, 145, 325 na trasie Dw. Główny PKP –  Tarnogaj; autobusem linii 708, 732 na całej trasie przejazdu.

Prace potrwają około dwóch miesięcy.

Zgłoś uwagę