Wrocławskie Forum Kultury: Weź udział!

Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie prac nad strategią Wrocław 2030. Tym razem będziemy rozmawiać o kulturze i polityce kulturalnej – naszym celem jest przygotowanie sugestii dla twórców nowej strategii rozwoju miasta.

Miejsce: TEATR MUZYCZNY CAPITOL, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67

Data: 9 kwietnia 2016 r. godz. 11.00

Transmisja wideo

 

Rok 2016 jest niezwykle ważny dla wrocławskiej kultury i polityki kulturalnej. Wydarzenia związane z realizacją programu Europejskiej Stolicy Kultury z jednej strony pokazują to, co w mieście najlepsze, a z drugiej powodują wyzwania na przyszłość. Kluczowe pytanie, które już dzisiaj powinniśmy sobie zadać dotyczy nie tylko tego, co wydarzy się rok po obchodach ESK, ale również wyzwań, które czekają wrocławską kulturę i jej twórców w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Jak zdefiniujemy politykę kulturalną, rolę władz miasta i ich odpowiedzialność za rozwój kultury? Jakie wartości powinny stać u podstaw działań miasta w dziedzinie kultury? W jaki sposób możemy zapewnić trwałość dobrych efektów dotychczasowej polityki kulturalnej? Które działania powinniśmy poprawić?  - to tylko z niektórych pytań, które będą towarzyszyć naszym pracom. 

Nasze spotkanie zostało podzielone na trzy części – pierwsza z nich poświęcona będzie kulturze i wartościom. Wystąpienie wprowadzające  wygłosi tutaj Jarosław Obremski.

Następnie nasze prace zdominuje rozmowa o tym, co warto zachować z doświadczeń ESK i obecnie prowadzonej polityki kulturalnej. Swoje propozycje przedstawią Dominika Kawalerowicz i Agnieszka Wolny-Hamkało.

Trzecia, ostatnia część spotkania poświęcona zostanie zaś stworzeniu katalogu zagadnień i sugestii, które powinny stać się przedmiotem dalszych prac – zarówno związanych ze Strategią Rozwoju Miasta, jak i dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunki rozwoju wrocławskiej kultury. Dyskusję zainicjują głosy Marka Sztarka, Grzegorza Romana i Magdaleny Piekarskiej.

Nasze spotkanie będzie miało formę moderowanej dyskusji – rolę prowadzących będą pełnić Jarosław Broda i Artur Celiński. Spotkanie zostało zaplanowane na 4,5 godziny.

 

Program:

11.15 – 11.30 Polityka kulturalna a kultura – jak definiujemy dziś rolę władz miasta i kwestię odpowiedzialności za rozwój kultury 
Artur Celiński, wiceprezes Fundacji Res Publica im. H. Krzeczkowskiego

 

11.30 – 12.30 Wartości w kulturze i polityce kulturalnej Wrocławia

Jarosław Obremski, przewodniczący Rady Programowej ESK 2016, senator RP

Mirosław Spychalski, dyrektor wrocławskiego oddziału Telewizji Polskiej  

Tadeusz Mincer, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego 

12.30 – 12. 45 Przerwa 

12.45 – 13.15 Co warto zachować z doświadczeń Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i obecnie prowadzonej polityki kulturalnej? 
Dominika Kawalerowicz, kierownik Działu Programowego ESK 2016

13.15 – 13.30 Przerwa

13.30 – 14.30 Jak przełożyć kulturę na język strategii? Tworzenie katalogu ważnych spraw dla wrocławskiej kultury 
Marek Sztark, koordynator współpracy ESK 2016 z Dolnym Śląskiem
Grzegorz Roman, członek Rady ESK 2016
Magdalena Piekarska, publicystka, „Gazeta Wyborcza Wrocław”

14.30 – 14.45 Podsumowanie 

 

 


Galeria