Nagrody

o łącznej wartości 89 166,67 zł

Nagrody

Zasady

KROK 1

Złóż deklarację podatkową PIT za rok 2014 w jednym z wrocławskich Urzędów Skarbowych właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania wskazując Wrocław jako miejsce zamieszkania (dowolnym sposobem przewidzianym przez instytucje podatkowe). Do celów podatkowcyh liczy się twoje miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

Loteria jest skierowana do wszystkich podatników, którzy rozliczą PIT za 2014 we Wrocławiu wskazując wrocławski adres zamieszkania - dla tych, którzy rozliczają się tutaj od lat oraz tych, którzy zrobią to pierwszy raz.

KROK 2

Od 1 marca do 8 maja 2015 roku zgłoś swój udział w loterii, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub wrzuć wydrukowany i wypełniony formularz do urny loteryjnej w Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8.

POBIERZ REGULAMIN

FORMULARZ DO DRUKU

Weź udział - wypełnij formularz

Formularz zgłoszeniowy był aktywny od 01.03.2015 do 08.05.2015.

Jak rozliczyć pit we Wrocławiu?

Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem ...

Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że wpiszesz w formularzu PIT aktualny adres zamieszkania we Wrocławiu i złożysz zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (drogą elektroniczną, osobiście lub poprzez nadanie deklaracji pocztą).

Jeśli rozlicza Cię pracodawca ...

Jeśli rozlicza Cię pracodawca, który w Twoim imieniu wypełnia PIT i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że zgłosisz mu swój aktualny adres zamieszkania we Wrocławiu i wskażesz właściwy Urząd Skarbowy.

Nie musisz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędy Skarbowe same zaktualizują Twoje dane.

Nie zdążyłeś zaktualizować miejsca zamieszkania u pracodawcy? Nic straconego!

Jeśli pracodawca w Twoim imieniu rozliczył i przesłał już PIT do Urzędu Skarbowego poza Wrocław, możesz ponownie złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu właściwym dla Twojego aktualnego miejsca zamieszkania - tak jakbyś rozliczał się po prostu sam. Dodatkowo wystarczy do deklaracji PIT dołączyć krótkie pismo wyjaśniające poniższej treści: "Z uwagi, że pracodawca złożył w moim imieniu deklarację podatkową PIT w poprzednio właściwym Urzędzie Skarbowym - składam jako korektę, ponownie deklarację podatkową - zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania we Wrocławiu".

To wystarczy. Twój podatek wróci do Wrocławia a Ty będziesz mógł wziąć udział w loterii!

Dlaczego to ważne?

Jeśli Wrocław jest centrum Twojego życia – tu mieszkasz, pracujesz, studiujesz – rozlicz PIT we Wrocławiu i przekaż część swojego podatku na rozwój miasta.

Roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony odpowiedni formularz deklaracji podatkowej PIT, musi złożyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała odpowiednie dochody. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Aby rozliczyć PIT we Wrocławiu, nie musisz być tu zameldowany, wystarczy że mieszkasz we Wrocławiu i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz wrocławski adres.

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. Dla Wrocławia to blisko 48%. We Wrocławiu mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam płacą podatek. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, nie trafiają do budżetu Wrocławia.

Możesz sam decydować, gdzie trafią Twoje pieniądze. To dzięki Tobie Wrocław się rozwija!

Rozliczając PIT w mieście, w którym mieszkasz, współfinansujesz: transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, rewitalizację zabytków, pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, budżet obywatelski, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia.

Rozliczając deklarację PIT nie zapomnij, że możesz również przekazać 1% ze swojego podatku na rzecz wrocławskich organizacji pożytku publicznego. Organizacje możesz wyszukać na stronie bazy.ngo.pl.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (PIT)?

Według definicji to ośrodek interesów życiowych - osobistych i gospodarczych. Przy czym centrum interesów osobistych to powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna  w organizacjach społecznych etc.). Natomiast ośrodek interesów gospodarczych to działalność zarobkowa (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc. Podatnik sam musi zdecydować, gdzie jest centrum jego życia (miejsce zamieszkania).

Czy loteria jest skierowana do wszystkich podatników? Czy rozliczając PIT we Wrocławiu od lat mogą również wziąć udział w loterii?

Tak. Loteria jest skierowana do wszystkich podatników, którzy rozliczą PIT we Wrocławiu za 2014 rok wpisując wrocławski adres zamieszkania w deklaracji - dla tych, którzy rozliczają się tutaj od lat oraz tych, którzy zrobią to po raz pierwszy.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jako os. fizyczna rozliczająca PIT we Wrocławia może brać udział w loterii?

Oczywiście, jeśli do tej pory rozliczała PIT we Wrocławiu. Jeśli natomiast zmiana miejsca zamieszkania na Wrocław została wprowadzona do systemu CEIDG dopiero w roku 2015 to deklarację podatkową PIT za 2014 rok należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla roku 2014 (jaki był wprowadzony w systemie) czyli poza Wrocław - wówczas udział w loterii nie jest możliwy.

Czy jeśli pracodawca rozliczył za mnie PIT a nie zdążyłem/am zaktualizować miejsca zamieszkania czy mogę to zrobić teraz?

Tak. Należy ponownie złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu właściwym miejscowo dla aktualnego miejsca zamieszkania - tak jakby się rozliczało samemu. Dodatkowo należy do deklaracji PIT dołączyć krótkie pismo wyjaśniające poniższej treści: "Z uwagi, że pracodawca złożył w moim imieniu deklarację podatkową PIT w poprzednio właściwym Urzędzie Skarbowym - składam jako korektę, ponownie deklarację podatkową - zgodnie  z aktualnym miejscem zamieszkania we Wrocławiu".

Czy przy zgłaszaniu udziału w loterii muszę skanować, pokazywać lub udostępniać rozliczony PIT?

Nie. PIT, a właściwie jego pierwsza strona, jest potrzebna tylko w przypadku wygrania którejś z nagród (pkt 12.3 – regulaminu loterii).

Jak mogę dostarczyć deklarację podatkową PIT za 2014 rok do urzędu skarbowego we Wrocławiu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, aby wziąć udział w loterii?

Każdym sposobem przewidzianym przez instytucje skarbowe. Czyli drogą elektroniczną, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, nadanie drogą pocztową lub innym możliwym sposobem. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji wrocławski adres zamieszkania i przesłać do właściwego urzędu skarbowego we Wrocławiu.

Czy każdy z małżonków, rozliczając się wspólnie, może wziąć udział w loterii?

Tak. Nawet jak rozliczają PIT razem to każdy z osobna może wziąć udział w loterii.

Czy emeryt i rencista, za których deklarację składa ZUS, może wziąć udział w loterii?

Oczywiście. Również kiedy rozliczają się sami np.: ze względu na dodatkowe źródło dochodów lub ewentualne odliczenia.

Czy samochód może zostać sprzedany przez laureata?

Oczywiście. Nie ma żadnych ograniczeń.

Czy muszę zgłaszać zmianę miejsca zamieszkania poprzedniemu Urzędowi Skarbowemu?

Nie ma takiej potrzeby. US robią to automatycznie.

Czy rozliczając PIT w I Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu można wziąć udział w loterii?

Niestety nie ma takiej możliwości. Co do zasady I Urząd Skarbowy obejmuje swoim zasięgiem powiat ziemski wrocławski, w skład którego wchodzą gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice, Żórawina. Loteria jest skierowana do mieszkańców Wrocławia, którzy rozliczają PIT za 2014 rok w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych przeznaczonych dla miasta Wrocławia - wpisując wrocławski adres zamieszkania.

Kontakt

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIORGANIZATOR LOTERII
Centrum Informacji Urzędu Miejskiego
71 777 77 77
Smolar
Agencja Promocyjno - Reklamowa

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
tel. (42) 636 90 97
tel. (42) 636 90 93
fax (42) 636 90 97 wew. 17
e-mail: biuro@smolar.pl
http://www.smolar.pl
Do góry

Regulamin dostępny na stronie organizatora www.smolar.pl oraz www.rozliczpitwewroclawiu.pl.
Korzystanie ze strony jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu. Opłata za transmisję danych naliczana jest wg taryfy Twojego operatora.