Wywóz śmieci - zasady po 1 lipca 2013 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi.


Zgodnie z reformą śmieciową wprowadzoną przez rząd (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od 1-go lipca 2013 r. gminy stały się właścicielami odpadów komunalnych.

W imieniu gminy Wrocław odbiorem odpadó komunalnych zajmuje się spółka Ekosystem.

Właściciele nieruchomości, domków jednorodzinnych, przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja została  uchwalona przez Radę Miejską.

Deklaracje można pobrać z naszej strony oraz ze strony Ekosystemu. Deklaracje można również odebrać osobiście w siedzibie Spółki Ekosystem przy ul. K. Michalczyka 23, we Wrocławiu.Zgłoś uwagę