Trwa wymiana nawierzchni boisk na Stadionie Sportowym „Lotnicza”

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w czerwcu zakończyło postępowanie przetargowe dotyczące wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy dwóch treningowych boisk piłkarskich na Stadionie Sportowym „Lotnicza”, a wraz z początkiem lipca realizacja prac dobiega końca. Po odpowiednich odbiorach mieszkańcy skorzystają z wyremontowanego obiektu prawdopodobnie w połowie lipca.


Oba boiska treningowe na Stadionie Sportowym „Lotnicza” przy ulicy Lotniczej 72 we Wrocławiu już od dłuższego czasu wymagały wymiany nawierzchni. W związku z tym wrocławskie Młodzieżowe Centrum Sportu postanowiło z własnych środków przebudować istniejący obiekt, nie tylko wymieniając zużytą już nawierzchnię, ale także montując specjalistyczny system odprowadzający wody opadowe z boisk do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z realizowanym zamówieniem, wykonawca, firma Tilea Floor Systems s.r.o. z siedzibą w Pradze, wymieni nawierzchnię z trawy sztucznej na dwóch boiskach wraz z naprawą podbudowy, ułożeniem obrzeży betonowych i wykonaniem odwodnienia.

Z uwagi na niedostateczną przepuszczalność dotychczasowej podbudowy pod nawierzchnią boisk piłkarskich składającą się z asfaltów oraz nasypów niebudowlanych, wykonawca w trakcie modernizacji musiał zastosować odpowiednią technologię umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w konstrukcji nawierzchni trawy syntetycznej poprzez zastosowanie elastycznych, modułowych podkładów panelowych będących integralną częścią systemu nawierzchni.

Ponadto, na boiskach zamontowane zostaną cztery, nowe tulejowane bramki o wymiarach 5m x 2m. MCS jako zamawiający na sfinansowanie inwestycji przeznaczył około 820 000 zł.

MCS zagospodaruje także teren stadionu „Brochów”

Młodzieżowe Centrum Sportu nie tylko wymienia nawierzchnię na boiskach treningowych Stadionu „Lotnicza”, ale także chce odpowiednio zagospodarować teren Stadionu Sportowego „Brochów” przy ulicy Centralnej/Wiaduktowej we Wrocławiu.

Do realizacji tego zamówienia, w procesie przetargowym wybrano firmę KANBUD, która uporządkuje i zwiększy dostępność przedmiotowych obszarów poprzez utworzenie nowych, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, a także modernizację wyposażenia sportowego i rekreacyjnego. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo poprzez montaż bramy dwuskrzydłowej.

Na terenie stadionu „Brochów” pojawią się nowe wiaty piłkarskie dla zawodników rezerwowych, bramki do piłki nożnej oraz elementy małej architektury, czyli ławki i pojemniki na odpady. Po zakończeniu prac obiekt przy ulicy Centralnej i Wiaduktowej zyska dodatkowe walory estetyczne, jeszcze lepiej wpisując się w otaczający krajobraz. Na modernizację obiektu MCS przeznaczy około 120 000 zł.Zgłoś uwagę