Wrocławska Rada Seniorów

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: UCHWAŁA nr LX/1526/14 RMW z 26.06.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3062)

Zadania rady

Wrocławska Rada Seniorów została powołana celem reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Wrocław. W głównym nurcie zainteresowania Rady jest rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz aktywności najstarszych mieszkańców Wrocławia. Rada współpracuje z Radą Miejską Wrocławia, Prezydentem Wrocławia. W skład rady weszli przedstawiciele Organizacji Pożytku Publicznego, Rady Miejskiej Wrocławia oraz Prezydenta Wrocławia.

Rada działa od 6 lat (2 kadencja). 

Skład rady

Przewodniczący - Jerzy Lesicki, 
Wiceprzewodniczący - Agata Gwadera-Urlep, Marian Ferenc, Grażyna Lange
Sekretarz - Robert Pawliszko
Osoby do kontaktu:
 • Robert Pawliszko, robert.pawliszko@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 772 49 21
 • Jolanta Podsiadło, jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl, tel. 739 193 854

Agnieszka Kokoszkiewicz, agnieszka.kokoszkiewcz@wcrs.wroclaw.pltel. 71 772 49 38, Jolanta Podsiadło, jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 772 49 35.

 • Danuta Czarnecka
 • Elżbieta Gorgoń
 • Jolanta Niezgodzka
 • Robert Pieńkowski
 • Jacek Jerzy Popecki
 • Adam A. Zych
 • Jolanta Adamek
 • Elżbieta Anna Sarek
 • Michalina Witczak


Zgłoś uwagę