Wrocławska Rada Seniorów

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Adam Grehl

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: UCHWAŁA nr LX/1526/14 RMW z 26.06.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3062)

Zadania rady

Wrocławska Rada Seniorów została powołana celem reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych powyżej 60 roku życia,  zamieszkałych na terenie gminy Wrocław. W głównym nurcie zainteresowania Rady jest rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz aktywności najstarszych mieszkańców Wrocławia. Rada współpracuje z Radą Miejską Wrocławia, Prezydentem Wrocławia. W skład rady weszli przedstawiciele Organizacji Pożytku Publicznego, Rady Miejskiej Wrocławia oraz Prezydenta Wrocławia.

Rada działa od 5 lat (3 kadencja). 

Skład rady

Przewodnicząca - Maria Zawartko, 
Wiceprzewodniczący - Walentyna Wnuk, Dominik Golema
Sekretarz - Robert Pawliszko
Osoby do kontaktu

Agnieszka Kokoszkiewicz, agnieszka.kokoszkiewcz@wcrs.wroclaw.pltel. 71 772 49 38, Jolanta Podsiadło, jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 772 49 35.

 • Maria Bierska – Stowarzyszenie Ludzi Wieku Senioralnego  
 • Marek Foriasz – Polski Komitet Pomocy Społecznej
 • Elżbieta Gorgoń – Klub Seniora „Integracja”, MOPS
 • Elżbieta Góralczyk – Członek Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ.
 • Dominik Golema – Dyrektor Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Wrocławia
 • Robert Pawliszko – Kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora
 • Ewa Rzewuska – Dolnośląski Obywatelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Kazimierz Szyszka – Klubu Seniora „Integracja”
 • Barbara Szkup – Fundacja "Dom Pokoju",  zajmuje się terapią osób starszych
 • Andrzej Maria Turkiewicz – Prezydent Stowarzyszenia ”ACTIV”
 • Michalina Witczak - przewodnicząca zarządu okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Walentyna Wnuk – społecznego doradcy Prezydenta Wrocławia ds. seniorów oraz doradcy UM ds. Seniorów
 • Maria Zawartko – wykładowca akademicki, przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów
 • Małgorzata Zawada – radna Wrocławia, zajmuje się doradztwem w zakresie kultury, komunikacji społecznej, rekreacji, edukacji samorządowej


Zgłoś uwagę