Wrocławska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Maciej Bluj:

Dokumenty potwierdzające powołanie rady:

Zadania rady

Rada uczestniczy w procesie tworzenia strategii Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego; uczestniczy w procesie ewaluacyjnym i opiniuje zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na kolejne lata; angażuje się w proces rekomendacji projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przed zgłoszeniem ich w formie projektu uchwały do Rady Miejskiej Wrocławia; uczestniczy w tworzeniu katalogu dobrych praktyk partycypacyjnych we Wrocławiu.

Skład rady

Przewodniczący - nie ma
Osoba do kontaktu - Bartłomiej Świerczewski

bartlomiej.swierczewski@um.wroc.pl

  • Alicja Brzozowska – dyrektor SP nr 109, lider projektu WBO2014
  • Jarosław Janas – fundacja Sancta Familia, lider projektu WBO2014
  • Katarzyna Kajdanek – socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujący się tematyką budżetów partycypacyjnych
  • Artur Młynarczyk – stowarzyszenie Parkour Wrocław, lider projektu WBO2013
  • Aleksander Obłąk – Akcja Miasto, WIR, lider projektu WBO2014
  • Grzegorz Ossowski – dziennikarz, lider projektu WBO2014
  • Marcin Szeloch – dyrektor Biura Rady Miejskiej UMW
  • Bartłomiej Świerczewski – koordynator Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
  • Ks. Grzegorz Trawka – Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca, lider projektu WBO2013
  • Piotr Uhle – radny Rady Miejskiej Wrocławia


Zgłoś uwagę