Wkrótce remont wiaduktu nad ulicą Krzywoustego

W listopadzie uprawomocnił się wynik przetargu na remont wiaduktu w ulicy Kowalskiej (nad ulicą Krzywoustego, przy Centrum Handlowym Korona - przyp. red.). Niewykluczone, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

  • fot. Tomasz Hołod

    fot. Tomasz Hołod


Pierwotnie remont miał rozpocząć się w 2019 roku, ale ostatecznie umowę można podpisać dopiero teraz – po dwóch protestach i rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej. Wiadukt, który zostanie poddany remontowi, powstał w 1978 roku, a wraz ze ślimakami wjazdowymi i zjazdowymi tworzy tzw. Węzeł Kowalski. Prace zakładają poprawę stanu technicznego przeprawy oraz zwiększenie jej nośności.

Fot. Tomasz Hołod / Redakcja Wroclaw.pl

Zakres prac

Prace obejmą:

  • wymianę nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach do niego,
  • naprawy podpór (naprawę elementów betonowych i nałożenie warstwy antykorozyjnej),
  • naprawy konstrukcji nośnej (naprawę elementów betonowych, reprofilację górnej powierzchni i nałożenie warstwy antykorozyjnej),
  • wymianę izolacji przeciwwodnej,
  • wymianę barier energochłonnych na moście, pod nim oraz na dojazdach,
  • wymianę oświetlenia (zaprojektowano oświetlenie ledowe, białe),
  • budowę kanału technologicznego MTK.

Remont potrwa sześć miesięcy, z czego co najmniej trzy przy całkowitym wyłączeniu wiaduktu z ruchu kołowego. W tym czasie przeprawa będzie dostępna tylko dla pieszych.

Fot. Tomasz Hołod / Redakcja Wroclaw.pl

Objazdy dla kierowców

Objazdy zostały wytyczone ulicą Krzywoustego - w kierunku północnym na Sołtysowice, należy z ul. Kowalskiej zjechać w Krzywoustego w kierunku Warszawy i zawrócić na kolejnym ślimaku, nad aleją Jana III Sobieskiego - oraz ulicami Poprzeczną i Krzywoustego, w kierunku południowym do Swojczyc.

W celu optymalizacji ruchu zaplanowano zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego, Brücknera i Poprzecznej. Na tym skrzyżowaniu wyodrębnione zostaną dwa pasy do skrętu w lewo z ulicy Poprzecznej w Krzywoustego, zostanie wprowadzona korekta programu sygnalizacji, a kierowcy będą mogli zawracać na wlocie ul. Brücknera.Zgłoś uwagę