Oświadczenie operatora VOZILLI w sprawie dowodów rejestracyjnych

Kilka dni po uruchomieniu VOZILLI wśród użytkowników pojawiły się wątpliwości wynikające z braku oryginalnych dowodów rejestracyjnych w pojazdach miejskiej wypożyczalni aut elektrycznych. Czy w związku z wyposażeniem pojazdów VOZILLI jedynie w kopię tych dowodów użytkownikom, w przypadku kontroli, grozi mandat? Poniżej publikujemy oświadczenie firmy ENIGMA w tej sprawie.

  • Prezentujemy oficjalne stanowisko firmy ENIGMA, operatora VOZILLI w sprawie wyposażenia pojazdów w dowody rejestracyjne

    Prezentujemy oficjalne stanowisko firmy ENIGMA, operatora VOZILLI w sprawie wyposażenia pojazdów w dowody rejestracyjne, fot. Bartosz Moch


Oświadczenie firmy ENIGMA, operatora systemu Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych VOZILLA, w sprawie pojawiających się w części mediów wątpliwości, dotyczących wyposażenia samochodów elektrycznych w dowód rejestracyjny.

„VOZILLA powstała z inspiracji dobrymi praktykami innych europejskich miast dla wygody mieszkańców Wrocławia i turystów. W dobie ekonomii współdzielenia car-sharing jest coraz popularniejszym rozwiązaniem, które oferuje mobilność i łatwy dostęp do samochodu również w Polsce. Podstawą jego funkcjonowania jest zaufanie społeczne.

Przyjęte przez nas rozwiązanie w Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych Vozilla miało na celu osiągnięcie rezultatu, jakim była m.in. wygoda, mobilność i łatwość w wypożyczaniu przez kilka/kilkanaście osób w ciągu doby aut na minuty. W związku z tym (analogicznie do działających w Polsce innych wypożyczalni) każde auto zostało wyposażone w kopie dowodów rejestracyjnych, tak aby podczas kontroli korzystający z auta mógł udostępnić je kontrolującym. Nawet bez posiadania kopii dokumentu organ kontrolujący jest w stanie sprawdzić w systemie informatycznym CEPIK wszelkie informacje niezbędne do stwierdzenia, czy pojazd został dopuszczony do ruchu. Kopia dokumentu jedynie potwierdza okoliczności, które Policja podczas kontroli jest w stanie sprawdzić niezależnie od tego. Jednocześnie procedury pracy BOK przewidują możliwość dostarczenia oryginału dokumentu na miejsce kontroli, a w przypadku zdarzenia drogowego nawet taki obowiązek.

Dobrem chronionym przez art. 95 kodeksu wykroczeń jest porządek w komunikacji na drogach publicznych, zatem posiadanie przez użytkownika auta takiej kopii jest wystarczającym zabezpieczeniem tego dobra. Nie bez znaczenia jest także okoliczność, iż pojazdy które znajdują się w wypożyczalni są pojazdami nowymi, dopiero co dopuszczonymi do ruchu i najbliższe badanie techniczne będą miały za 3 lata. Wyposażenie aut w oryginały dowodów rejestracyjnych przy jednoczesnym korzystaniu z danego auta w ciągu doby przez kilka/kilkanaście osób może narażać Wypożyczalnię na utratę oryginałów dowodów (w ciągu 2 dni funkcjonowania wypożyczalni z aut zniknęły dwie kopie dokumentów), a w skrajnych sytuacjach na kradzież aut wraz z dowodem rejestracyjnym. Konieczność odtwarzania dokumentów i związana z tym niedostępność pojazdów powoduje, iż cel jaki miał być osiągnięty poprzez udostępnienie mieszkańcom nowoczesnej usługi nie zostanie osiągnięty.

Uważamy, iż pomimo to, że przepisy kodeksu wykroczeń zostały uchwalone blisko 50 lat temu, istnieje możliwość takiej ich interpretacji, żeby nadążyły za postępem technologicznym i zmianami związanymi z innowacyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, gdyż oprócz litery prawa ważna jest też celowościowa wykładnia przepisów.

Niezależnie od powyższego pracujemy wspólnie ze służbami, Partnerem Publicznym oraz prawnikami nad wypracowaniem takiego rozwiązania, które nie doprowadzi do obniżenia jakości i dostępności usługi.

Z poważaniem,

Robert Oporski
dyrektor ds. rozwoju biznesu firmy Enigma

Zgłoś uwagę