wroclaw.pl Urząd Miejski we Wrocławiu – załatwianie spraw
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Centrum Obsługi Podatnika

Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotalrska Marek Księżarek
Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotalrska

Centrum Obsługi Podatnika we Wrocławiu mieści się w budynku przy ulicy Kotlarskiej 41. Załatwisz tutaj najważniejsze sprawy związane z podatkami.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Centrum Obsługi Podatnika obsługuje klientów w zakresie spraw związanych m.in. z

 • podatkiem od nieruchomości,
 • podatkiem rolnym,
 • podatkiem leśnym,
 • podatkiem od środków transportowych,
 • opłatą skarbową,
 • opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych
 • opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • aktualizacją danych kontaktowych
 • potwierdzeniem profilu zaufanego

Kierownik: Mariola Graczyk, parter, pokój nr 1

 • tel. +48 71 777 84 23

Informacja:

 • tel. + 48 71 777 87 97, 71 777 80 10, 71 777 88 01
 • tel. + 48 71 777 88 06 – w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • tel. + 48 71 777 82 53 – w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

Czynne:

 • ul. Kotlarska 41, sala obsługi - parter

 • poniedziałek  piątek od 8.00 do 17.15

Nieczynne do odwołania

 • ul. G. Zapolskiej 4, 

 • sala nr 3, stanowisko nr 16, 17, 18

Co można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika

1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • złożyć Informację  o nieruchomościach, gruntach i lasach (IN-1, IR-1, IL-1),
 • złożyć Deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1),
 • złożyć Deklarację na podatek rolny, leśny (DR-1, DL-1)
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty

 2. Podatek od środków transportowych

 • złożyć Deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1)
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty
 • złożyć informacje dotyczące zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu

3. Opłata skarbowa

 • uzyskać informację o opłacie skarbowej
 • złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej

4. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i inne należności niepodatkowe

 • zgłosić zmianę użytkownika wieczystego lub dzierżawy terenu
 • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • złożyć Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uzyskać informację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uzyskać informację o stanie konta, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat

6.  Zaświadczenia

 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych

7.  Potwierdzić Profil Zaufany  

8. Dokonać aktualizacji danych kontaktowych w sprawach dotyczących podatków i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław

9. Złożyć pisma i dokumenty do wszystkich wydziałów Departamentu Finansów Publicznych.

10. Dokonać w kasie automatycznej (opłatomat – Uwaga! Urządzenie samoobsługiwane, płatność tylko za pomocą karty), wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz innych opłat. 

Za pomocą portalu informacyjno-płatniczego PLIP, można sprawdzić oraz zapłacić zobowiązania podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych oraz łączne zobowiązanie pieniężne)

Reklama