Stadion Wrocław rozwiązał umowę z konsorcjum SMG

W środę 22 stycznia prezes zarządu spółki Stadion Wrocław poinformował o wypowiedzeniu umowy oraz porozumienia z konsorcjum SMG, które od 2012 roku doradzało w zakresie planowania imprez na wrocławskim obiekcie. Powodem decyzji zarządu jest niewywiązywanie się przez firmę z zadań określonych w porozumieniu.

  • Powodem decyzji zarządu Stadionu Wrocław jest niewywiązywanie się przez SMG z zadań określonych w porozumieniu. Fot. Bartosz Moch

    Powodem decyzji zarządu Stadionu Wrocław jest niewywiązywanie się przez SMG z zadań określonych w porozumieniu. Fot. Bartosz Moch

  • O wypowiedzeniu umowy z konsorcjum SMG poinformował w środę 22 stycznia 2020 r. prezes zarządu Stadion Wrocław, Marcin Przychodny. Fot. Bartosz Moch

    O wypowiedzeniu umowy z konsorcjum SMG poinformował w środę 22 stycznia 2020 r. prezes zarządu Stadion Wrocław, Marcin Przychodny. Fot. Bartosz Moch


Umowa z konsorcjum SMG została zawarta przez miasto w styczniu 2010 r. W marcu 2012 r. przekształcono ją w porozumienie, na mocy którego SMG z roli operatora stadionu stał się doradcą na rzecz spółki Stadion Wrocław (wówczas Wrocław 2012). Zdaniem przedstawicieli wrocławskiego stadionu do 2017 r. firma wywiązywała się ze swoich obowiązków. Sytuacja zmieniła się na początku 2018 r.

– W latach 2018-2019 wielokrotnie wzywaliśmy SMG do prawidłowego wykonywania zadań określonych w porozumieniu. Pomimo kilku wezwań oraz spotkania w maju 2019 r. z przedstawicielem spółki SMG nieprawidłowości nie zostały usunięte. W szczególności konsorcjum nie przedstawiło nam wymaganej liczby imprez o odpowiednim dla stadionu potencjale wraz z ich kalkulacją, a także zabrakło dokumentów dotyczących promocji Stadionu Wrocław – wyjaśnił Marcin Przychodny, prezes zarządu Stadion Wrocław sp. z o.o.

– W związku z tym w piątek 17 stycznia zarząd spółki Stadion Wrocław wypowiedział umowę z SMG ze skutkiem natychmiastowym. Chcę również podkreślić, że za lata 2018-2019 spółka nie wypłaciła żadnego wynagrodzenia SMG. Przedstawiciele konsorcjum, ani sądowo ani w żaden inny sposób, nie żądali wypłaty tego wynagrodzenia – dodał prezes Przychodny.

Stadion Wrocław nie będzie szukał innej firmy doradczej w celu proponowania imprez, które mogłyby zostać zorganizowane na największym wrocławskim obiekcie sportowym. Spółka zamierza realizować te zadania we własnym zakresie.

O wypowiedzeniu umowy z konsorcjum SMG poinformował w środę 22 stycznia 2020 r. prezes zarządu Stadion Wrocław, Marcin Przychodny. Fot. Bartosz Moch

Plany na 2020 rok

Prezes Marcin Przychodny, podczas spotkania z dziennikarzami, odniósł się również do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rozpatrywał skargę Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia dotyczącą nieujawnienia przez spółkę dokumentów, w których znajdują się informacje o wynagrodzeniu dla SMG.

– W grudniu 2019 r. sąd wydał wyrok, jednakże nie nakazuje on udostępnienia dokumentów, a jedynie uchyla decyzję w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej. W najbliższym czasie ponownie rozpatrzymy ten wniosek. Pamiętajmy również o tym, że fakt wypowiedzenia umowy SMG wymaga od nas jeszcze większej ostrożności, abyśmy nie narazili się na zarzuty udostępnienia informacji, które SMG uważa za tajemnicę przedsiębiorstwa – powiedział Marcin Przychodny.

W ubiegłym roku Stadion Wrocław odwiedziło ok. 580 tysięcy osób. W 2020 r. może to być nawet powyżej 700 tys. odwiedzających, m.in. ze względu na mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią 27 marca oraz koncert Dawida Podsiadło 13 czerwca. Przedstawiciele spółki zapowiadają także koncert zagranicznej gwiazdy. Szczegóły poznamy niebawem.

Oświadczenie zarządu Stadion Wrocław sp. z o.o. ws. umowy z konsorcjum SMG

Począwszy od roku 2018, a w szczególności między lutym a grudniem 2019 roku, spółka Stadion Wrocław wielokrotnie zgodnie z obowiązującą umową/porozumieniem wzywała SMG do właściwego wykonywania zadań objętych porozumieniem z marca 2012 roku. Porozumienie to zakłada zapewnienie ze strony SMG profesjonalnego doradztwa, aby umożliwić zamawiającemu jak najbardziej efektywne wykorzystanie obiektu.

Do wskazywanych w wezwaniach nieprawidłowości doszło w latach 2018-2019. Można do nich zaliczyć nieprzedstawienie odpowiedniej liczby propozycji imprez na stadionie wraz z kalkulacją kosztów oraz dowodów na wykonanie działań promocyjnych Stadionu Wrocław. Dodatkowo, na adres spółki nie dostarczono innych materiałów wymaganych umową a dokumenty nie zostały przesłane w oryginale.

Zaznaczyć należy, że zarówno w roku 2019, jak i za rok 2018, spółka Stadion Wrocław nie wypłaciła SMG – Doradcy żadnego wynagrodzenia.

Mimo wezwań kierowanych zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie, wszystkie wspomniane nieprawidłowości nie zostały przez SMG usunięte.

W związku z tym, w dniu 17 stycznia 2020 r. Stadion Wrocław sp. z o.o., również w imieniu Gminy Wrocław, jako strony umowy i porozumienia z SMG – Doradcą, złożyła oświadczenie woli o ich rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.Zgłoś uwagę