Spotkał się zespół ds. polityki mobilności

Są zadania dla konkretnych instytucji

  • Wrocławska Polityka Mobilności. zdjęcie ilustracyjnePierwsze robocze spotkanie zespołu, który zajmie się wprowadzaniem w życie Wrocławskiej Polityki Mobilności już za nami. Poszczególne jednostki zaangażowane w projekt otrzymały listę zadań i celów. W spotkaniu brali udział przedstawiciele m.in. Departamentu Architektury i Rozwoju, Biura Rozwoju Wrocławia, Wydziału Transportu, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, wrocławskiego MPK, czy Wrocławskich Inwestycji.
 - Główne zadania, jakie przed sobą stawiamy to doprowadzenie do zahamowania wzrostu znaczenia transportu indywidualnego we Wrocławiu i zastąpienie go wzrostem znaczenia komunikacji miejskiej, rowerowej oraz pieszej – mówił Marek Żabiński z Biura Rozwoju Wrocławia.
Jako dobry przykład dla Wrocławia wymieniano np. Wiedeń. Gdzie w ciągu ostatnich dziesięciu lat udział transportu samochodowego w całym ruchu miejskim zmalał o 11 procent. Natomiast rola komunikacji miejskiej i alternatywnych środków transportu wzrosła o 9 procent.
 - My chcemy, żeby Wrocław był miastem zrównoważonej mobilności, gdzie transport działa w harmonii z otoczeniem. Cel jest taki, aby 65% całego ruchu w mieście stanowił transport alternatywny, natomiast transport indywidualny maksymalnie 35%. W tej chwili mamy 41,5% - mówi Marek Żabiński.
Zespół na dzisiejszym spotkaniu rozdzielił zakres zadań i tematów, którymi mają zajmować się poszczególne instytucje i wydziały. I tak np. ZDiUM ma w zadaniach m.in. kreowanie priorytetu dla transportu zbiorowego, stworzenie rekreacyjnego sytemu tras rowerowych, rozwijanie nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej, czy organizowanie parkingów Park&Ride. Wrocławskie MPK ma podnosić standardy obsługi pasażera, dostosowywać swoją flotę dla potrzeb osób niepełnosprawnych, szukać dla swoich pojazdów napędów alternatywnych do ropy.
Wydział Transportu ma m.in. racjonalizować system transportu zbiorowego z zakresie układu linii, rozkładów jazdy, czy wykorzystania taboru.
Listy zadań są bardzo długie, ale wszystkie skupiają się wokół głównych założeń dokumentu.
Wrocławska Polityka Mobilności określa też wskaźniki i mierniki, które pozwolą zweryfikować skuteczność działań w tej dziedzinie. Dokument porządkuje wiele zagadnień transportowych i pozwoli lepiej skoordynować pracę zespołu. Ważną rolę we wprowadzaniu założeń polityki mobilności będą miały także konsultacje społeczne i dialog z mieszkańcami. Urzędnicy chcą także namawiać duże instytucje i firmy do tworzenia tzw. planów mobilności.
KAJ

Zgłoś uwagę