Przyjadą bibliotekarze z całego świata

Kilka tysięcy bibliotekarzy z całego świata zjedzie w sierpniu 2017 roku do Wrocławia. Decyzja już zapadła. Podczas sesji zamykającej tegoroczny kongres bibliotekarzy w Cape Town (RPA) prezes IFLA Sinikka Sipilä oficjalnie ogłosiła, że Światowy Kongres Bibliotekarzy 2017 odbędzie się we Wrocławiu.

  • Polska reprezentacja bibliotekarzy na tegorocznym kongresie w Cape Town (RPA) / materiały IFLA


Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji IFLA jest największym i najważniejszym w świecie wydarzeniem związanym z bibliotekarstwem i informacją naukową. Coroczny kongres IFLA odbywa się zawsze w sierpniu, za każdym razem w innym kraju i gromadzi od 3500 do 5000 profesjonalistów z ok. 120 krajów. – Do tej pory kongres bibliotekarzy odbył się w Polsce tylko raz, w roku 1959 w Warszawie – mówi Andrzej Ociepa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Na kongresie bibliotekarze wymieniają się doświadczeniami, poglądami, ustalają wspólne stanowisko i harmonogram działań w najważniejszych dla środowiska sprawach. Współpracę nawiązują  uczestniczące w kongresie instytucje i stowarzyszenia.

– Organizacja światowego kongresu rok po tym, gdy Wrocław będzie pełnił funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, potwierdza priorytet kultury w rozwoju miasta. Warto dodać, że 2017 jest również rokiem zamykającym kadencję Światowej Stolicy Książki, w czasie której współpraca z bibliotekarzami zajmuje szczególne miejsce – mówi Rafał Dutkiewicz prezydent Wrocławia.

– Wybór Wrocławia w 2017 jako miejsca Kongresu to wielkie wydarzenie dla miasta, ale także całego polskiego bibliotekarstwa, które w ciągu zwłaszcza ostatnich kilkunastu lat przeszło proces ogromnych zmian. Warto to więc pokazać bibliotekarzom z całego świata. Ponadto dla Wrocławia jest to znakomita promocja miasta. Przyjedzie kilka tysięcy bibliotekarzy, którzy są w swoich krajach grupą bardzo opiniotwórczą – mówi Andrzej Ociepa.

W 2014 roku kongres odbył się we Francji (Lyon), w 2013 w Singapurze, w 2012 w Helsinkach a w 2011 roku w Puerto Rico.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) to niezależna, niekomercyjna międzynarodowa organizacja pozarządowa, założona w 1927 roku w Edynburgu. Ta największa i najważniejsza w świecie organizacja w branży bibliotekarstwa i informacji naukowej zrzesza obecnie ponad 1700 członków z ok. 150 krajów. W Polsce członkami IFLA są m.in. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Biblioteka Narodowa. IFLA jest zarejestrowana w Holandii, jej siedziba mieści się w Hadze.

Dla kraju-organizatora kongres jest szansą na zademonstrowanie swojego dorobku profesjonalnego zagranicznym uczestnikom, a także daje szerszemu niż zwykle gronu własnych bibliotekarzy możliwość kontaktu z najwybitniejszymi przedstawicielami branży z całego świata.

Ważnym elementem kongresów IFLA jest tzw. Exhibit, czyli wystawa gromadząca stoiska wystawców-sponsorów, oferujących rozwiązania technologiczne dla bibliotek, co jest dobrą okazją do nawiązania kontaktów i rozmowy o produktach ułatwiających pracę bibliotekarza. To prawdziwa gratka dla miłośników nowych technologii i gadżetów. 

Zgłoś uwagę