Zmieniamy Wrocławski Rower Miejski. Raport z konsultacji

Więcej stacji i rowerów. Poprawiona funkcjonalność systemu. Przedłużenie działania wypożyczalni na okres zimowy. Wrocław na podstawie konsultacji z mieszkańcami przygotowuje się do przetargu i rozwoju systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

O konsultacjach

Konsultacje dotyczące Wrocławskiego Roweru Miejskiego miały miejsce w marcu 2018 roku. Polegały na zebraniu opinii i uwag mieszkańców dotyczących lokalizacji stacji roweru miejskiego oraz dodatkowych obszarów zalecanych do objęcia wypożyczalnią. Można było wypełnić ankietę oraz zaznaczyć na mapie Wrocławia lokalizację nowych stacji. W sumie wskazano 13.400 propozycji lokalizacji, a ankietę wypełniło 3.785 osób.

Najważniejsze ustalenia raportu

Łącznie wskazanych zostało 13 tys. punktów z rekomendacjami do postawienia stacji rowerowych, które naniesiono na zbiorczą mapę. Wskazania dotyczyły praktycznie całego obszaru Wrocławia, a również terenów poza granicami miasta.

Głównym wnioskiem z konsultacji jest fakt, że mieszkańcy oczekują większej ilości stacji i rowerów.
– Wskazywane lokalizacje Wrocławskiego Roweru Miejskiego jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy widzą w tym projekcie szansę na lepszą mobilność. Nacisk stawiany jest na codzienne podróże, w mniejszym stopniu na rekreacyjne wycieczki. Stąd zdecydowana większość wniosków dotyczy ścisłej integracji z przystankami komunikacji zbiorowej: tramwajowej, autobusowej oraz kolejowej – podkreśla Krzysztof Ziental z Biura ds. Partycypacji Społecznej. 

Konsultacje pomogły podjąć dwie kluczowe decyzje odnośnie funkcjonowania systemu tj. jego skali oraz rozwiązania technicznego.

I SKALA SYSTEMU

Główne oczekiwanie mieszkańców tj. zwiększenie ilości rowerów i stacji będzie realizowane  od wiosny 2019 roku. Ilość rowerów i stacji z obecnych 810 rowerów i 81 stacji wzrośnie do 2000 rowerów i 200 stacji.

Do ostatecznej realizacji zostały wytypowane, jako pierwsze, lokalizacje spełniające następujące wymagania:

  • wysoka gęstość zaludnienia;
  • zróżnicowana funkcja obszaru (np. zamieszkanie, praca, usługi, edukacja);
  • integracja z komunikacją zbiorową;
  • dobra współpraca z sąsiadującymi stacjami/systemem;
  • istniejąca infrastruktura rowerowa, umożliwiająca komfortowe poruszanie się.

Dodatkowe lokalizacje zostaną wskazane na podstawie doświadczeń płynących z funkcjonowania Wrocławskiego Roweru Miejskiego w latach 2011–2018.

MAPA LOKALIZACJI 

Analiza przestrzenna dostępności nowych lokalizacji stacji wskazuje, że w odległości 300 metrów od miejsca zamieszkania 34,4% mieszkańców będzie miało dostęp do roweru miejskiego. W odległości 500 metrów będzie to już 67% mieszkańców czyli 406.670. Poniżej przykładowy wycinek analizy planistycznej dostępności stacji rowerowych.

II ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

Aktualnie sytuacja związana z wypożyczalniami rowerów publicznych zmienia się bardzo dynamicznie. Coraz modniejsze stają się systemy bez dedykowanych stacji, w których rowery odnajdywane, wypożyczane i zwracane są przy pomocy aplikacji mobilnych. System ten, przy wielu swoich zaletach, ma też poważne wady. Główne z nich to brak punktów charakterystycznych (tzw. stacji), gdzie z dużym prawdopodobieństwem można liczyć na rower, wykluczenie osób nie korzystających ze smartfonów czy też chaos związany z porozrzucanymi niedbale rowerami. Niewątpliwie zaletami są możliwość pozostawienia roweru bliżej celu podróży, budowania więźby ruchu faktycznych przejazdów czy też elastyczniejszego obsłużenia większego obszaru miasta.

Analizując ankiety mieszkańców Wrocławia widać bardzo wyraźnie, że mieszkańcy są świadomi zalet i wad powyższego systemu. – Z jednej strony oczekiwaliby systemu bardziej elastycznego, tak aby istniała możliwość pozostawienia roweru poza stacją, z drugiej, nie chcą aby chaotycznie porzucone rowery stanowiły dyskomfort i utrudniały poruszanie się – mówi Daniel Chojnacki, oficer rowerowy.
W związku z tym, aby ulepszyć działanie systemu wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w nowym systemie planowane jest:

  • przeniesienie obsługi roweru z komputerów z totemów na rowery;
  • utrzymanie stacji rowerowych w dwóch standardach – z terminalem umożliwiającym rejestrację i płatność oraz z totemem informacyjnym obie wyposażone w standardowe stojaki rowerowe;
  • zapewnienie przypinania rowerów przy pomocy zapięcia do stojaków rowerowych;
  • zapewnienie możliwości tworzenia tzw. stacji wirtualnych (po uzgodnieniu z operatorem) obejmujących większy obszar miasta;
  • przygotowaniu dwóch rodzajów stacji uruchomienie wypożyczalni rowerów nietypowych takich jak: rowery typu tandem, cargo, elektryczne, składane, trójkołowe, dziecięce i handbike.

Rowery nietypowe jednakże będą udostępnione mieszkańcom po wcześniejszym zgłoszeniu odpowiedniego zapotrzebowania. Takie rozwiązanie powinno okazać się skuteczniejsze, niż wprowadzenie do systemu kilka procent rowerów nietypowych, które, znając specyfikę tego systemu, będą daleko od nas gdy będziemy chcieli je wypożyczyć. Wypożyczalnia, w ograniczonym zakresie, będzie funkcjonowała również w okresie zimowym.

Raport możesz pobrać klikając na poniższy obrazek.

 

Zobacz też prezentację z konferencji prasowej, pokazującą wyniki konsultacji i planowane zmiany w systemie Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Do pobrania