Zieleń [FORMULARZ]

Zapoznaj się z kartami działań adaptacyjnych. Następnie przedstaw swoje propozycje zadań, które do niego pasują.

Zastanów się między innymi...

W jaki sposób twoim zdaniem zmieniać tereny nadrzeczne do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych? W jaki sposób dostosować miejskie przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe i publiczne do zmian klimatu? W jaki sposób chronić przyrodę w zmieniającym się klimacie? Jak rewitalizować obszary zdegradowane – poprzemysłowe i zielone?

FORMULARZ – Zgłoś opinię!

Fill out my online form.

Przekaż opinię w innych tematach: Woda, Infrastruktura i Bezpieczeństwo, Budownictwo.

Bądź na spotkaniach!

Do pobrania