Zgłoś projekt do WBO – jeszcze 2 dni

Projekty można składać do 5 marca

Do tej pory do Biura Rady Miejskiej wpłynęło ponad 100 projektów w ramach tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Termin zgłaszania wniosków mija 5 marca. Wnioski można składać:

  • osobiście do BRM (Sukiennice 9) do godz. 15.45,
  • pocztą na adres BRM (Sukiennice 9) - liczy się data na stemplu pocztowym,
  • elektronicznie do północy, po północy aplikacja do zgłaszania projektów przestanie działać.

Do końca maja zgłoszone projekty będą sprawdzane przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego. Do tego czasu wszyscy liderzy zostaną poinformowani też, czy zgłoszone wnioski są poprawne. - Jeśli potrzebne będą uzupełnienia projektu lub będą uwagi uniemożliwiające jego realizację w podanym zakresie, liderzy zostaną zaproszeni na spotkanie konsultacyjne – mówi Bartłomiej Świerczewski z Biura Rady Miejskiej.

Wśród 60 złożonych propozycji są m.in. wnioski o budowę placów zabaw, boiska do koszykówki, siłowni pod chmurką czy instalacja oświetlenia wzdłuż wału przeciwpowodziowego za Zaciszu.

Jak oszacować projekt? Przykłady

Budowa boiska wielofunkcyjnego to szacunkowy koszt w granicach pół miliona zl.

Budowa małego placu zabaw to koszt między 200 tys. a 250 tys. zł, średniego waha się między 260-350 tys. zł, a dużego między 370-500 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć projekt (koszt 20-25 tys. zł).

Koszt montażu ławek oszacowany jest między 1.4 a 2 tys. zł, natomiast koszt budowychodnika w alei lub placu kosztuje 250-300 zł za metr2.

Nasadzenie drzew, w zależności o gatunku, obwodu drzewa i lokalizacji to koszt 500-600 zł (drzewa w parkach o obwodzie 14-16cm), 700-800 zł kosztują drzewa o obwodzie 16-18cm (przy ulicy). Tańsze są krzewy – 22 zł za sztukę.

Ok. 1 600 zł brutto kosztuje postawieni kosza na śmieci, odpornego na zniszczenia wandali.

Szacując powyższe koszty warto też pamiętać, że niektóre tereny wymagają wcześniejszego odwodnienia, utwardzenia itp., a to również powoduje dodatkowe koszty.

Powiększ "klikając"

Ile do wydania?

Do wydania w tegorocznym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim jest 20 mln zł. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 1,5 miliona. Jedna osoba może złożyć nieograniczoną liczbę projektów. Do tej pory złożono ponad 40 wniosków. Wiele z nich dotyczy remontu chodnika czy naprawy jezdni, jest propozycja budowy domu kultury czy budowy palców zabaw. Do realizacji pójdą te projekty, które w głosowaniu zorganizowanym we wrześniu, uzyskają największą ilość głosów.