wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Zapowiedź wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) kadencja 2020 - 2023

Zapowiedź wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) kadencja 2020 - 2023

Wydział Partycypacji Społecznej,

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego - logotyp WRDPP
Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego - logotyp

27 października dobiega końca trzyletnia kadencja Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W związku z tym, z początkiem września 2020, rozpoczyna się procedura wyborcza - publikacja ogłoszenia o wyborach dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych jako reprezentantów środowiska NGO w nowej WRDPP.

Procedura wyborcza odbywa się w ramach realizacji uchwały nr XXXVII/803/17 Rady Miejskiej Wrocławia, która określa tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin ogłoszenia wyborów wynika z procedury zapisanej w uchwale (paragraf 5.)

Członkowie WRDPP

WRDPP powołuje Prezydent Wrocławia w liczbie 10 członków, w tym:

  • dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia,
  • dwóch przedstawicieli Prezydenta Wrocławia,
  • sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybory wśród organizacji pozarządowych przeprowadzane przez WSS).

Zadania WRDPP

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.

Szczegółowe informacje

Więcej informacji  o wyborach przedstawicieli wrocławskich NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdą Państwo w uchwale oraz już wkrótce w ogłoszeniu wyborczym (procedura, terminy).

Więcej informacji o kadencji 2017-2020, znajduje się w podsumowaniu udostępnionym przez przewodniczącego Rady, Grzegorza Tymoszyka.

Za realizację i koordynację wyborów odpowiedzialny jest Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rada ma znaczący wpływ na kształt współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

- Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego od samego początku istnienia ma bardzo znaczący wpływ na kształt współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Jest ciałem bardzo poważnie traktowanym przez każdą ze stron. Dla samorządu WRDPP jest pełnoprawnym podmiotem - uczestnikiem stanowienia prawa i  jego wykonywania.

Zadania Rady zostały co prawda określone w  ustawie, ale to na podstawie Jej inicjatywy i faktycznie podejmowanych działań będzie można ocenić czy Rada jest - była potrzebna. Dla samorządu rola i działanie Rady jest niezbędne do zachowania równowagi pomiędzy kreowaniem polityk publicznych a potencjałem społeczności lokalnych. Wrocław jest dla nas wszystkich i każdy za nas może mieć wpływ na to jaki jest – powiedziała Beata Bernacka, Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przewodniczący WRDPP: zgłaszajcie kandydatów, którzy cieszą się Waszym i społecznym zaufaniem

- Jeżeli chcecie, żeby - szczególnie w tych trudnych z wielu powodów czasach - głos środowiska wrocławskich organizacji pozarządowych był mocny, mądry i wyważony, ekspercki, pełen troski o dobro wspólne i naszą małą ojczyznę - zgłaszajcie kandydatów, którzy cieszą się Waszym i społecznym zaufaniem, mogą poszczycić się zawodowym i społecznym dorobkiem, doświadczeniem i zaangażowaniem, podzielają wartości bliskie wszystkim świadomym i aktywnym obywatelom demokratycznego państwa, a przede wszystkim znają i rozumieją wagę i sens pojęcia: WSPÓŁPRACA. A potem licznie na nich głosujcie i namawiajcie do głosowania władze innych organizacji - apeluje Grzegorz Tymoszyk, przewodniczący WRDPP, prezes Fundacji "Umbrella". 

Już wkrótce na www / FB / BIP Wydziału Partycypacji Społecznej - Wrocław rozmawia, więcej informacji o nowych wyborach do WRDPP na lata 2020 - 2023.

Bądźcie z nami!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl