Wrocławskie NGO aktualizują bazę zasobów na czas pandemii

Wrocławskie organizacje pozarządowe – podobnie jak podczas wiosennego lockdownu – włączają się w walkę z pandemią. Do końca roku aktualizowana będzie baza danych zasobów, jakimi dysponują NGO-sy we Wrocławiu, a które mogłyby zostać wykorzystane w różnego rodzaju sytuacjach awaryjnych, związanych z pandemią. Swoje wsparcie w walce z Covid-19 zadeklarowało już ponad 100 organizacji społecznych.

Działasz pozarządowo? Wypełnij ankietę

Prześlijcie informacje, czy i jak możecie pomóc w nasilającym się kryzysie – wypełnijcie ankietę przygotowaną przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. 

Baza danych zasobów NGO możliwych do wykorzystania podczas pandemii, prowadzona jest przez Koalicję na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy, skupiającą 12 organizacji pozarządowych oraz gminę Wrocław.

Gdzie szukać informacji o dostępnych zasobach?

Zebrane informacje publikowane są na portalu www.wro-ngo.pl. Poza bazą zasobów pozarządowych znajdziecie na nim sprawdzone i rzetelne informacje dotyczące stanu epidemii w Polsce oraz jej wpływu na działalność organizacji pozarządowych.

Strona www.wro-ngo.pl opracowana została w ramach projektu ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KONGRESU WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „Razem w dialogu współtworzymy Wrocław” finansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Rośnie liczba osób potrzebujących pomocy

- Coraz więcej osób, m.in. seniorów, potrzebuje pomocy. Rośnie liczba osób przebywających na kwarantannie i w izolacji. Otrzymujemy również sygnały od organizacji pomocowych, nie mających dostępu do określonych zasobów, np. transportu czy wolontariuszy. Baza danych powstała jeszcze w marcu, podczas lockdownu. Musimy więc zaktualizować informacje jakimi zasobami dysponujemy, wymaga tego sytuacja – mówi Maria Lewandowska-Mika, prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.