Wrocławski Budżet Obywatelski będzie się rozwijał

Liderzy zwycięskich projektów, radni i urzędnicy będą tworzyć Wrocławską Radę ds. Partycypacji, która ma zostać powołana w najbliższym czasie. Będzie ona głównie doradzać w sprawach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

– Nasz eksperyment w postaci Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego okazał się wielkim sukcesem, dlatego aby funkcjonował on jeszcze lepiej w następnych latach, chcę powołać radę, która dzięki swojemu doświadczeniu będzie pomagać w tworzeniu zasad na kolejne etapy WBO – powiedział prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, podczas spotkania z liderami projektów, którzy zostali wybrani do rady.

Członkami rady, która zostanie formalnie powołana w najbliższym czasie, zostaną wybrani urzędnicy magistratu. Głównie z Departamentu Architektury i Rozwoju, Spraw Społecznych i Infrastruktury i Gospodarki a także przedstawiciele Rady Miejskiej oraz liderzy projektów. – Będzie to trzech liderów tegorocznych zwycięskich projektów – po jednym z każdego progu kwotowego, trzech liderów projektów z największą liczbą głosów oraz dwóch wylosowanych liderów z poprzedniej edycji WBO – tłumaczy Marcin Szeloch, dyrektor Biura Rady Miejskiej w magistracie.

– Wszystkim liderom jestem bardzo zobowiązany, ponieważ pokazaliście, że można lokalną społeczność bardzo skutecznie aktywizować – podkreślił Rafał Dutkiewicz.

Doradzą w sprawach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Wśród najważniejszych zadać postawionych przed mającą powstać radą jest doradzanie w związku z WBO, przy konstruowaniu jego zasad na kolejny rok i tworzenie długofalowej strategii. Pracujący we Wrocławskiej Radzie ds. Partycypacji będą także brać udział w recenzowaniu projektów WBO po weryfikacji merytorycznej.

Nie tylko wybrani do pracy w radzie będą mieli wpływ na kształt przyszłorocznego WBO. 20 listopada o 17.00, w Kinie Nowe Horyzonty organizowane jest spotkanie, na którym każdy będzie mógł podzielić się uwagami i pomysłami na WBO. W trakcie spotkania będzie podsumowany WBO 2014. Przedstawione zostaną także już zgłoszone uwagi i pomysły.
Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zgłosić się na adres budzetobywatelski@um.wroc.pl

W potwierdzeniu zgłoszenia będzie informacja o sposobie i miejscu odbioru wejściówek. Do dyspozycji jest ok 100 wejściówek. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Do pobrania