Wrocławski Budżet Obywatelski 2016: zasady

4 stycznia zaczynamy nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja 2016. Nabór potrwa do 2 marca włącznie.

 1. Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 25 mln PLN. 
 2. W ramach WBO 2016 realizowane są projekty: 
 1. inwestycyjne, remontowe, w zakresie utrzymania, dotyczące mienia gminnego bądź zlokalizowane na terenach gminnych, z uwzględnieniem zapisów pkt3; 
 2. które mogą być zrealizowane w roku budżetowym 2017; 
 3. ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. 
 1. Projekty powinny dotyczyć mienia gminnego, chyba że Gmina Wrocław posiada uzgodnienia lub wiedzę odnośnie ich uzyskania, warunkujących możliwość zainwestowania pieniędzy miejskich w mienie nienależące do Gminy. 
 2. W ramach WBO 2016 nie mogą być realizowane projekty: 
 1. dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej; 
 2. sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami Gminy Wrocław; 
 3. których cel i treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe; 
 4. których realizacja wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych konsultacji wśród mieszkańców, o czym zdecyduje Wrocławska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego;
 5. niezgodne z zakresem opisanym w pkt 2. 
 1. W ramach WBO 2016 zgłaszać można projekty:
 1. ogólnomiejskie – dotyczące całego miasta lub więcej niż jednego rejonu;
 2. rejonowe –zlokalizowane i adresowane do mieszkańców konkretnego osiedla lub kilku osiedli znajdujących się w jednym z rejonów, o których mowa w pkt 7.
 1. O tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy rejonowy decyduje lider.

Wszystkie zasady znajdziesz tutaj: Zasady WBO 2016

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Do pobrania