Strategia polityki społecznej 2030

Aktywnie. Po sąsiedzku. Zmieniaj Wrocław!

Aktywnie. Po sąsiedzku. Zmieniaj
Wrocław!

Do zakończenia zgłaszania projektów:

Zgłoś projekt

Strategia polityki społecznej 2030

Do 12 marca wszyscy zainteresowani — mieszkańcy, NGO — mogą składać swoje uwagi i propozycje do projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Dokument ma posłużyć m.in. jako narzędzie do aktywizacji osób biernych zawodowo, rozbudowy systemu opieki nad osobami starszymi, ograniczenia wykluczenia społecznego pewnych grup mieszkańców czy poszerzenia zasobów mieszkalnych. Dotyczy dziewięciu głównych obszarów polityki społecznej, w tym m.in. polityki mieszkaniowej, lokalnego rynku pracy, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa czy edukacji i wychowania.

– Stworzenie strategii jest obowiązkiem nałożonym na gminy. Stanowi ona dokument obowiązujący przez wiele lat, pomagający rozwiązywać problemy społeczne, które zostały zdefiniowane przez samych wrocławian. Głównymi adresatami Strategii są mieszkańcy Wrocławia, którzy poprzez wykorzystanie tego narzędzia, będą otrzymywać skuteczną pomoc od miejskich instytucji – informuje Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Strategia podniesie poziom życia wrocławian

– Strategia pozwoli przede wszystkim podnieść jakość życia wielu wrocławian. Problemy, które obecnie zostały zdiagnozowane, będą mniej dokuczliwe, bo jakość służb pracujących na podstawie Strategii będzie wyższa – dodaje Anna Józefiak Materna.

Ponadto, dzięki temu, że strategia jest powiązana z Wrocławską Diagnozą, działania służb będą lepiej dopasowane do zmieniających się w czasie problemów społecznych w mieście.

– Podmiotem strategii są mieszkańcy miasta, natomiast rozwiązywaniem problemów zajmują się instytucje miejskie, np.  Urząd Miasta, ale tez przedszkole, żłobek, które jako instytucje kontrolowane są przez system miejski. Dzięki strategii poprawi się jakość życia i obiektywne warunki życia mieszkańców. Przełoży się to np. na wyższą jakość usług kierowanych do mieszkańca Wrocławia – wyjaśnia profesor Stanisław Kłopot, jeden z głównych autorów nowej strategii.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Wrocławia na lata 2017–2030 po konsultacjach musi zostać zatwierdzona i uchwalona przez Radę Miejską.

Konsultacje z wrocławianami do 12 marca 2018 r.

Od 20 lutego do 12 marca 2018 r. potrwają konsultacje dot. strategii z mieszkańcami Wrocławia. Każdy będzie mógł wypełnić specjalne formularze uwag, w ten sposób wypowiedzieć się na temat dokumentu, ocenić go, zaproponować zmiany czy komentarze.

Dodatkowo 27 lutego 2018 r. o godzinie 17.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne. Szczegółowy harmonogram konsultacji prezentujemy poniżej.

TERMIN KONSULTACJI
20 lutego – 12 marca 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Projekt „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2017–2030”

ZAKRES KONSULTACJI
Zapisy w projekcie strategii.

CEL KONSULTACJI
Zaprezentowanie projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2017–2030”. Włączenie zainteresowanych mieszkańców Wrocławia w debatę nad sposobem realizacji polityki rozwiązywania problemów społecznych. Zebranie opinii i uwag mieszkańców.

EFEKT KONSULTACJI
Raport zawierający rekomendacje mieszkańców. Poprawiona strategia.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkańcy Wrocławia.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI
FORMULARZ UWAG | 20 lutego – 12 marca 2018 r.
SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 27 lutego 2018, g. 17.00 | Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65.

Bądź z nami!

Weź udział w konsultacjach! Zapoznaj się z zapisami strategii i zgłoś swoje uwagi!

Więcej aktualności