Wrocławska elektromobilność - jaka ma być?

Elektryczne pojazdy, stacje ładowania, carsharing, rower miejski, zrównoważona mobilność. Rozpoczynamy nowe konsultacje społeczne i rozmowę z mieszkańcami o „Wrocławskiej strategii rozwoju elektromobilności”.

Jaka powinna być elektromobilność? - strona konsultacji

Gdy słyszy się o zmianach klimatycznych czy konieczności podjęcia radykalnych kroków, by zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i osiągnąć neutralność klimatyczną, łatwo zapomnieć, że rewolucja ta ma objąć również motoryzację. Elektromobilność (czyli korzystanie ze środków transportu napędzanych elektrycznie) nie jest odległą, utopijną wizją, ale czymś, co dzieje się już teraz, wokół nas – dość wspomnieć, że coraz więcej krajów planuje zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi (w perspektywie 10 czy 20 lat). Dlatego rozpoczynamy z mieszkańcami rozmowę o „Wrocławskiej strategii rozwoju elektromobilności”.

Kiedy konsultujemy?

23 marca – 18 maja 2020 r.

Co konsultujemy?

Dokument pn.: „Wrocławska strategia rozwoju elektromobilności”.

Jaki cel konsultacji?

Włączenie mieszkanek i mieszkańców Miasta we współdecydowanie o kierunku rozwoju elektromobilności we Wrocławiu.

Jaki zakres konsultacji?

Konsultacjom poddany zostanie projekt dokumentu pn. „Wrocławska strategia rozwoju elektromobilności”.

Zagadnienia do konsultacji:

  1. Rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów z alternatywnym paliwem.
  2. Możliwe udogodnienia dla samochodów elektrycznych i wodorowych oraz współdzielonej mobilności (np. carsharing, rower miejski, elektryczne skutery na minuty).
  3. Integracja nowych technologii w zakresie transportu (udogodnienia wskazane przez mieszkańców, które mogą poprawić jakość ich życia, np. poprzez planery podróży, aplikacje itp.).
  4. Rozwój bezemisyjnego transportu publicznego, w tym m. in. wymóg wprowadzenia autobusów elektrycznych czy wskazanie preferowanych stref, po których miałyby się takie autobusy poruszać.
  5. Działania Gminy w zakresie propagowania elektromobilności.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji oraz poprawiony dokument.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, użytkownicy przestrzeni publicznej.

Jak konsultujemy?

ANKIETA WSTĘPNA | 23.03–05.04.2020 r. | dostępna tutaj.

WIDEOSPOTKANIE KONSULTACYJNE | 29.04.2020 r., g. 17.30 | transmisja na żywo na stronie www.facebook.com/wroclawrozmawia i stronie konsultacji.

FORMULARZ OPINII | 27.04 – 18.05.2020 r. | dostępny na stronie konsultacji.