Woda [FORMULARZ]

Zapoznaj się z kartami działań adaptacyjnych. Następnie przedstaw swoje propozycje zadań, które do niego pasują.

Zastanów się między innymi...

W jaki sposób twoim zdaniem miasto powinno efektywnie przechowywać wodę i zarządzać wodami opadowymi (deszczówką)? Czy widzisz możliwość na łączenie zieleni miejskiej w większą sieć za pomocą małych zbiorników wodnych? Jak przeciwdziałać niedoborom wody w mieście i przeciwdziałać możliwym suszom? W jaki sposób zarządzać wodą w czasie upałów? Jakie mogą być alternatywne do obecnych źródła pozyskiwania wody w mieście?
 

FORMULARZ – Zgłoś opinię!

Fill out my online form.

Przekaż opinię w innych tematach: Zieleń, Infrastruktura i Bezpieczeństwo, Budownictwo.

Bądź na spotkaniach!

Do pobrania