WBO - zagłosowało ponad 137 tys. osób

Dokładne wyniki głosowania na projekty z tegorocznego WBO będziemy znali dopiero po podliczeniu głosów papierowych, które mieszkańcy wrzucali do urn w Centrach Obsługi Mieszkańca. Elektroniczne głosowanie wybrało 128. 637 mieszkańców. Do tej pory zliczono też ponad 8 tys. kart papierowych.

Kto wygra?

Ostateczne wyniki będą znane 6 października. Wtedy też dowiemy się, które projekty zostaną zrealizowane przez miasto. Wybrane projekty będą odpowiednio oznaczone i zostaną przydzielone do właściwych jednostek, które zajmą się ich realizacją.

- Szacujemy, że do realizacji skierowanych zostanie ok. 80-90 projektów (z 314 poddanych pod głosowanie). Oznacza to, że niemal każde wrocławskie osiedle będzie miało zrealizowany przynajmniej jeden projekt na swoim terenie. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Szczególnie, że dzięki podziałowi WBO na trzy progi projektowe drobne projekty, adesowane do małych społeczności, nie musiały konkurować z dużymi, których kwoty dochodzą do 1,5 mln zł - mówi koordynator WBO Bartłomiej Świerczewski z Biura Rady Miejskiej.

Liderzy do pracy

Liderzy projektów będą w najbliższych miesiącach zapraszani na konsultacje dotyczące zwycięskich projektów. To z nimi będą ustalane szczegóły i to właśnie liderzy będą mieli wpływ na ostateczni kształt każdej realizacji.

WBO na przyszły rok

W przyszłym roku WBO ponownie ma mieć zapisane w budżecie nie mniej niż 20 mln PLN. Zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego będą podobne, ale uwzględnione zostaną doświadczenia z tej edycji oraz pomysły mieszkańców. Dlatego każdy zainteresowany może wypowiedzieć się, jak powinno funkcjonować WBO, co w nim poprawić czy jak dotrzeć do większej grupy osób zainteresowanych. Pomysły można kierować na adres mailowy budzetobywatelski@um.wroc.pl lub wrzuci kartkę do jednej urn ustawionych w:

  • kinie Nowe Horyzonty (do końca października)
  • Teatrze Muzycznym CAPITOL (do końca października)
  • Mediatece (do końca października)
  • jednym z czterech Centrów Obsługi Mieszkańca [pl. Nowy Targ, pl. Kromera, ul. Bogusławskiego  i Zapolskiej] (do końca października)
  • na EkoJarmarku przy ul. Szewskiej (do 5 października)

Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane i zaprezentowane w listopadzie, kiedy planowana jest organizacja spotkania podsumowującego WBO 2014.