WBO 2021 – znamy wyniki pierwszej oceny projektów

Publikujemy wyniki pierwszej oceny projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Do 5 lipca ich Liderzy będą mogli wprowadzać poprawki.

Wyniki pierwszej oceny projektów znajdziecie na stronie WBO 2021 - na kartach projektów. Każdy, kto ma dodatkowe pytania, może skontaktować się z nami przez e-mail lub telefon:

telefon +48 71 777 81 11, +48 71 777 77 17

budzetobywatelski@um.wroc.pl

Możliwość umówienia się na spotkanie

Jeżeli potrzebujecie konsultacji z jednostką merytoryczną, poza drogą mailową i telefoniczną, wprowadzamy w tym roku możliwość umówienia się na spotkanie przez komunikator internetowy.

Dodatkowo każdy, kto czuje, że niezbędne jest spotkanie bezpośrednie, będzie mógł się umówić na indywidualne spotkanie w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Zapolskiej 4. W celu zorganizowania spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt z Wydziałem Partycypacji Społecznej (WSS) i umówienie terminu.

Czy opublikowane wyniki oceny są ostateczne?

Nie, ocena negatywna na tym etapie oznacza, że Lider może swój projekt poprawić albo przedstawić argumenty przemawiające za wykonaniem go w pierwotnie przedstawionej formie.

Wszystkie projekty są oceniane z zgodnie z zasadami zapisanymi w uchwale nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Etap konsultacji z Liderami potrwa do 5 lipca. Do tego dnia czekamy na poprawione projekty. Następnie zostaną one poddane drugiej ocenie, która zakończy się 23 sierpnia publikacją listy projektów z ostateczną oceną.

Głosowanie odbędzie się od 24 września do 11 października 2021.