WBO 2019. Liderzy, uzupełnijcie projekty!

Uwaga! W prawie 200 zadaniach nie zostały dołączone prawidłowe listy poparcia. Dziś wysłaliśmy informację do Liderów, w której prosimy o niezbędne poprawki. Jest na to 7 dni. Niedostarczenie w terminie będzie skutkowało uznaniem projektu za wycofany.

Liderzy Projektów WBO 2019!

Po przeanalizowaniu wszystkich list poparcia, Wydział Partycypacji Społecznej zlokalizował prawie 200 projektów, do których nie zostały dołączone prawidłowe listy. Najczęstszym błędem było załączenie niepełnej listy (skan tylko 1 strony), zbieranie podpisów na niewłaściwym formularzu, przesyłanie formularza bez żadnych podpisów.

Do wszystkich zainteresowanych liderów zostało dzisiaj wysłane wezwanie do uzupełnienia braków. 

W wyszukiwarce projektów  pojawił się tymczasowo specjalny status "brakująca lista poparcia" (pole "wszystkie"), gdzie każdy zainteresowany może się upewnić, czy jego projekt nie wymaga uzupełnienia.

UWAGA - Niedostarczenie w terminie prawidłowo wypełnionej, dwustronnej listy poparcia będzie skutkowało uznaniem projektu za wycofany.

Liderzy na uzupełnienie listy poparcia mają 7 dni od otrzymania wezwania.

Aby spełnić ww. obowiązek proszę przesłać e-mailem na adres: budzetobywatelski@um.wroc.pl elektroniczne odwzorowanie listy poparcia wypełnionej wg załączonego dwustronnego wzoru.

W razie pytań / wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Partycypacji Społecznej UM Wrocławia - 71 777  86 68.

 

Do pobrania