WBO 2016: Głosowanie 30 września - 10 października

Znamy już ostateczne, oficjalne i najważniejsze liczby przed głosowaniem w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Na sesji Rady Miejskiej, 15 września, radni nie zgłosili uwag do listy projektów.

Aktualizacja (22.09):

W terminie od 30 wrześnie do 10 października wrocławianie wybiorą najciekawsze projekty z listy 445, które po etapie weryfikacji zostały dopuszczone do głosowania. Wśród nich są 393 projekty rejonowe i 52 ogólnomiejskie.

Radni miejscy i kluby radnych otrzymali na przełomie sierpnia i września informacje dotyczące tegorocznej edycji WBO. – Dodatkowo 13 września odbyło się otwarte dla wszystkich radnych spotkanie Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia. Lista tegorocznych projektów została przyjęta bez uwag – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej we wrocławskim magistracie. – Podczas dzisiejszej sesji po raz kolejny każdy z radnych otrzyma informację dotyczącą Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego: ile i jakie projekty zostały dopuszczone do głosowania – dodaje Bartłomiej Świerczewski.

WBO 2016 najważniejsze informacje:

 • 445 – projekty trafią pod głosowanie
  • 393 – projekty rejonowe
  • 52 – ogólnomiejskie
 • Wyniki głosowania zostaną podane do końca października 2016.

Głosowanie:

 • Termin: 30 września – 10 października
 • Mogą głosować wszyscy mieszkańcy Wrocławia od 16 roku życia.
 • Głosujemy jednorazowo, na max 4 projekty z czego 2 ogólnomiejskie – bez względu na kwotę i 2 rejonowe – jeden duży do 750 tys. i jeden mały do 250 tys.
 • Głosując na projekty rejonowe, głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów przy czym, nie ma znaczenia w jakim rejonie mieszka osoba głosująca.
 • Dopuszczono dwa rodzaje głosowania:
  • Głosowanie elektronicznie
   www.wroclaw.pl/wbo
   - głosowanie potwierdzane SMS
   - z jednego numeru mogą zagłosować max 3 osoby
  • Głosowanie w formie papierowej
   - każda karta po oddaniu głosu musi być podpisana przez głosującego
   - każde pole na karcie powinno być wypełnione
   - urny są w 13 lokalizacjach na terenie miasta
   - karty będą przy urnach i na stronie WWW