WBO 2014 – stan realizacji projektów

Zobacz, na jakim etapie jest Twój projekt.

Do tej pory (stan na 12 stycznia 2016) udało się zrealizować 73 projekty zgłoszone do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.

Sprawdź, jak prezentują się na zdjęciach realizacje WBO 2014.

Projekty drogowe

 • 7 chodnik przy ul. Boguszowskiej (odcinek ok.100 m od strony zachodniej) - od ul.Lazurowej do ul. Kosmonautów – zrealizowany
 • 35 Budowa chodników na Osiedlu Psie Pole – zrealizowany
 • 46 Wyrównanie nawierzchni drogi ul. Małomickiej we Wrocławiu na osiedlu Marszowice – zrealizowany
 • 59 PROŚBA O WYKONANIE SPOWALNIACZY ORAZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – zrealizowany
 • 63 Poprawa bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Świniary – zrealizowany
 • 76 Chodnik oraz oświetlenie na ulicy Tyrmanda (odcinek Mińska - Rodziwiczówny) – odbiór robót, kwiecień 2016
 • 89 Montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych Kozanowska/Kolista 2 lampy; Kolista/Kozanowska 1 lampa; Kozanowska/Wiślańska 2 lampy – zrealizowany
 • 129 Progi zwalniające na ul. Paryskiej, Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie – zrealizowany
 • 132 Spokojny ruch na ul. Brylantowej – zrealizowany
 • 143 Uzupełnienie oświetlenia o cztery lampy w celu poprawienia bezpieczeństwa na ul. Morskiej od nr 13-25 we Wrocławiu – zrealizowany
 • 148 Psie Pole-rynek, Szachy pod Zieloną Damą – zrealizowany
 • 164 Oddanie pieszym chodnika na ulicy Frycza - Modrzewskiego. Postawienie słupków uniemożliwiających parkowanie na chodniku oraz wymiana ławek – zrealizowany
 • 167 Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wietrzną a ul. Róży Wiatrów (przedłużenie ul. Wieczornej), umożliwiającego korzystanie społeczności lokalnej z boiska ZSP nr 16 – zrealizowany
 • 173 Droga rowerowa od ul. Oławskiej do pl. Wróblewskiego – odbiór robót, kwiecień 2016
 • 193 Wyznaczenie pasów rowerowych z ulic Strońskiej i Piławskiej przecinające ul. Świeradowską do istniejącej ścieżki rowerowej – zrealizowany
 • 212 Remont chodnika w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego we Wrocławiu – zrealizowany
 • 237 Pas rowerowy na ul. Ruskiej – Projekt nie zostanie realizowany z powodu wyczerpania środków w ramach 269
 • 238 Przesunięcie chodnika w ul. Vivaldiego, przestawienie latarni oraz budowa wzdłuż ul. Vivaldiego miejsc postojowych z możliwością parkowania ukośnego w stosunku do osi jezdni – zrealizowany
 • 240 Wyniesienie przejścia dla pieszych przy Teatrze Lalek – zrealizowany
 • 243 Budowa chodnika przy ul. Sępiej – zrealizowany
 • 253 Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie (950 m) – odbiór robót, kwiecień 2016
 • 269 Rowerowy Wrocław - bezpieczne trasy rowerowe w centrum – zrealizowany
 • 282 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (przy cmentarzu) – zrealizowany
 • 283 Budowa chodnika przy ul Grabowej – Projekt realizowany w ramach inwestycji Nowe Żerniki – odbiór robót, luty 2016.
 • 286 Chodniki przy ulicy Jesionowej. Dokumentacja projektu gotowa – kwiecień 2015, zrealizowany
 • 288 Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż łącznika osiedla "Cichy Kącik" z ul. Mińską – odbiór robót, kwiecień 2016
 • 300 Odbudowa lewostronnego, brakujacego odcinka ciągu pieszego w osi ulicy Malinowej – zrealizowany
 • 332 Wymiana chodnika na ul. Jesionowej – zrealizowany. Projekt realizowany razem z 286
 • 335 Przejście dla pieszych na ulicy Podwale (przy skrzyżowaniu z Sikorskiego) i jego „integracja” z istniejącą sygnalizacją świetlną skrzyżowaniu; projekt zrealizowany
 • 361 Niech Skody nie hałasują czyli szlifowanie torowisk – zrealizowany
 • 364 Poprawa bezpieczeństwa na mostach: Pokoju, Skargi, Uniwersyteckim - zabezpieczenie przed kolizjami łabędzi – wycofany. Pomiary wykonane na mostach, wykazały, że istniejąca infrastruktura nie utrzyma ciężaru lin z proporczykami, które miałyby odstraszać łabędzie.
 • 380 Pasy rowerowe po obu stronach ul. Piotra Skargi. Projekt realizowany w ramach 269 – zrealizowany
 • 383 Montaż progów zwalniających na ul. Koziej – zrealizowany
 • 384 Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich – zadanie etapowane, kwiecień 2016.
 • 400 Bezpieczni piesi – zrealizowany
 • 416 Pas rowerowy na ul. Kazimierza Wielkiego, od św. Mikołaja do ul. Wierzbowej, po południowej stronie. Projekt realizowany w ramach 269 – zrealizowany
 • 436 Rondo na skrzyżowaniu ulic Semaforowej z Centralną. Odbiór robót - marzec 2016. Inwestycja z uwagi na złożony zakres prac zostanie zakończona w przyszłym roku
 • 438 Parking przy ulicy Semaforowej zlokalizowany przed budynkiem przedszkola – zrealizowany
 • 479 "Ulica Równości" - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul. Sosnowieckiej – zrealizowany
 • 490 Budowa łącznika chodników przy ul. Smardzowskiej 2 / ul. Klasztornej 54-60 we Wrocławiu – zrealizowany

Edukacja

 • 64 Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 – zrealizowany
 • 66 Plac zabaw sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 "Ogródek dla aktywnych szkolniaczków", na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek – zrealizowany
 • 149 Starszy, młody - nic nie szkodzi, działamy razem – zrealizowany
 • 211 Tereny sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Biskupina i Sępolna – zrealizowany
 • 214 Muchoborski Ogród Dzieci – zrealizowany
 • 274 "Wyspa Przygód" ogólnodostępny plac zabaw sportowo-rekreacyjnych zlokalizowany na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 – zrealizowany
 • 315 Ogród zabaw u Skrzatów – zrealizowany
 • 325 "Zielony Gaj" - projekt ogrodu zabaw przy przedszkolu z oddziałami integracyjnymi – zrealizowany
 • 331 Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 80 – zrealizowany
 • 442 "Bezpieczne zabawy w ogrodzie przedszkolnym" - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przedszkolu Nr 113 "Akademia Przedszkolaka"; Wrocław, ul. Lotnicza 22 – zrealizowany
 • 444 Boisko Wielofunkcyjne na terenie Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu – zrealizowany
 • 453 Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24 we Wrocławiu – zrealizowany
 • 455 Ogród przedszkolny z bezpiecznym ogrodzeniem – zrealizowany
 • 488 Modernizacja boiska szkolnego – zrealizowany

Tereny zielone

 • 27 "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji - Tymiankowa" [rewitalizacja terenu wokół budynku dawnej szkoły podstawowej - plac zabaw, siłownia zewnętrzna, zagospodarowanie zieleni – zrealizowany
 • 33 "Słoneczny Park na Ołtaszynie" - zagospodarowanie działek gruntu o nr 2/2 i 199/3, obręb Ołtaszyn, Wrocław i urządzenie parku z placem zabaw, ciagami spacerowymi i obiektami małej architektury – zrealizowany
 • 77 trawniki /małe/ przed Przychodnią – zrealizowany
 • 85 zielony Muchobór - zielona Rakietowa – zrealizowany
 • 91 Park "Jedności" - Kompleksowe zagospodarowanie zaniedbanego i nieuporządkowanego terenu zieleni miejskiej położonego wzdłuż ul. Królewskiej od ul. Irkuckiej do ul. Zatorskiej. Stworzenie miejsca odpoczynku, rekreacji – realizacja zlecone, styczeń 2016. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2016
 • 94 Wroni Gaj też dla ludzi - projekt na Zalesiu – zrealizowany
 • 138 Ławki i kosze na śmieci dla spacerowiczów przy ul. Lipskiej – zrealizowany
 • 165 Budowa siłowni zewnętrznej (outdoor) w Parku Tysiąclecia – zrealizowany
 • 166 Stanowiska szachowe dla seniorów oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci – zrealizowany
 • 168 Budowa siłowni zewnętrznej (outdoor) w Parku Zachodnim – zrealizowany
 • 174 Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Stabłowice – zrealizowany
 • 226 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zrealizowany
 • 227 Kalistenika Workout Park – zrealizowany. Projekt realizowany razem z 226 i 347
 • 266 NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA - Sport, rekreacja, wypoczynek –ogłoszenie przetargu, styczeń 2016
 • 296 "Górka PaFaWag - Drugie Życie" – zrealizowany
 • 301 Park Wspólnotowy "Ślężański Mamut" przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników. W lutym 2016 zostanie wyłoniony wykonawca.
 • 312 Dzieci przy Fosie A: żywopłot – zrealizowany
 • 330 Siłownia pod chmurką na Kuźnikach – zrealizowany
 • 347 Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych w okolicy wałów na osiedlu Karłowice-Różanka – zrealizowany. Projekt realizowany razem z 226 i 227
 • 359 Street Workout Park Plus – projekt zakończony
 • 388 Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego INTEGRACJA-SPORT-ZDROWIEWYPOCZYNEK STRACHOCIN WOJNÓW SWOJCZYCE – zrealizowany
 • 410 Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy na wolnym powietrzu. Buldering dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy – zrealizowany
 • 431 Posadzenie platanów klonolistnych przy al. Wiśniowej między ul. Ślężną a wieżą ciśnień – zrealizowany
 • 471 Słodowa - Wyspa niezależnej kultury i sportu. Budowa siłowni na wolnym powietrzu – zrealizowany
 • 185 Park Szeli – wyłonienie wykonawcy, styczeń 2016

Podwórka

 • 37 Wykonanie ogrodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego – odbiór robót, styczeń 2016
 • 67 Budowa pierwszego placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Swojczyce – zrealizowany
 • 106 Plac zabaw dla dzieci z bloków komunalnych – projekt zrealizowany.
 • 145 Rewitalizacja podwórka Jedności Narodowej 45 i 45a – zrealizowany
 • 159 BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KWARTALE ULIC KRUCZA, ŻELAZNA, GAJOWICKA – roboty/realizacja zlecone, styczeń 2016
 • 222 Wesołe Pustki - siłownia zewnętrzna – projekt zrealizowany.
 • 263 Budowa odwodnienia podwórka w obrębie ulic Curie-Skłodowskiej-Norwida-Smoluchowskiego-Łukasiewicza – zrealizowany
 • 407 Uruchomienie oświetlenia pieszego Przychodnia Zdrowia – zrealizowany
 • 441 Projekt obywatelski przestrzeni podwórkowej "Blokowisko Jana Matejki - Kard. Stefana Wyszyńskiego" – na etapie prac projektowych stwierdzono potrzebę wprowadzenia dodatkowych rozwiązań służących inwestycji (wykonanie retencji). Wydłużeniu tym samym ulega procedura pozwolenia na budowę. Projekt z uwagi na złożony zakres prac zostanie zakończony w przyszłym roku. Odbiór robót – czerwiec 2016

Inne

 • 234 Grobowiec i pomnik dziecka nienarodzonego – zrealizowany

Projekty, które zakończą się w roku 2016.

Drogowe:

 • 76 Chodnik oraz oświetlenie na ulicy Tyrmanda (odcinek Mińska - Rodziwiczówny) – odbiór robót, kwiecień 2016
 • 173 Droga rowerowa od ul. Oławskiej do pl. Wróblewskiego – odbiór robót, kwiecień 2016
 • 253 Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie (950 m) – odbiór robót, kwiecień 2016
 • 283 Budowa chodnika przy ul Grabowej – Projekt realizowany w ramach inwestycji Nowe Żerniki.Odbiór robót – luty 2016.
 • 288 Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż łącznika osiedla "Cichy Kącik" z ul. Mińską – odbiór robót, kwiecień 2016
 • 384 Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich – zadanie etapowane, kwiecień 2016.
 • 436 Rondo na skrzyżowaniu ulic Semaforowej z Centralną – odbiór robót, marzec 2016. Inwestycja z uwagi na złożony zakres prac zostanie zakończona w przyszłym roku

Zieleń Miejska

 • 91 Park Jedności przy ul. Królewskiej – wykonawca wybrany zostanie w czwartym kwartale 2015r., realizacja potrwa do wiosny 2016,
 • 266 NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA - Sport, rekreacja, wypoczynek – ogłoszenie przetargu, styczeń 2016
 • 301 Ślężański Mamut – na początku 2016 roku zostanie wyłoniony wykonawca
 • 185 Park Szeli – wyłonienie wykonawcy, styczeń 2016

Podwórka

 • 37 Wykonanie ogrodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego – odbiór robót, styczeń 2016
 • 159 Budowa miejsc parkingowych i przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Krucza, Żelazna, Gajowicka. – roboty/realizacja zlecone, styczeń 2016
 • 441 Projekt obywatelski przestrzeni podwórkowej "Blokowisko Jana Matejki - Kard. Stefana Wyszyńskiego" – na etapie prac projektowych stwierdzono potrzebę wprowadzenia dodatkowych rozwiązań służących inwestycji (wykonanie retencji). Wydłużeniu tym samym ulega procedura pozwolenia na budowę. Projekt z uwagi na złożony zakres prac zostanie zakończony w przyszłym roku.