WBO 2014: Konsultacje były potrzebne

Zakończyły się otwarte spotkania organizowane w ramach konsultacji projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkania były okazją dla mieszkańców aby już na tym etapie mogli poznać co może powstać w ich okolicy a liderzy mogli skorygować błędy w swoich projektach.

W dziesięciu spotkaniach wzięło udział ok. 400 osób – liderów projektów jak i mieszkańców zainteresowanych projektami w ich okolicy. – Jeszcze do 14 lipca czekamy na liderów projektów, którzy mają czas na zgłoszenie niezbędnych zmian w swoich projektach, później poprawione projekty trafą ponownie do komórek merytorycznych urzędu – mówi Bartłomiej Świerczewski, koordynator projektu z Biura Rady Miejskiej Wrocławia.

Kończący się etap konsultacji jest w projekcie WBO nowością. Liderzy projektów, które otrzymały ocenę negatywną mieli wtedy szansę skonsultować i poprawić swoje błędy. – Cieszymy się, że ten etap okazał się być bardzo potrzebny, liderzy podjęli trud aby ich projekty dostały się do kolejnego etapu, daliśmy im tę możliwość – mówi Bartłomiej Świerczewski.

Spotkania, które odbywały się w różnych częściach miasta, były także okazją dla mieszkańców aby już na tym etapie mogli poznać co może powstać w ich okolicy. Aby uniknąć problemów, które pojawiły się choćby przy okazji muzycznego placu zabaw przy ul. Kłodnickiej, warto aby mieszkańcy już na tym etapie mogli wyjaśnić wszelkie wątpliwości. – Swoje zaniepokojenie zgłosili m.in. mieszkańcy okolic ul. Skarbowców – jeden z projektów dotyczy terenu po schronisku dla zwierząt – mówi Bartłomiej Świerczewski. –Trzeba podkreślić w tym miejscu, że urząd realizując dane projekty, będzie robił to zgodnie z obowiązującym prawem, ale skonsultowanie danego pomysłu w lokalnych społecznościach jest po stronie liderów – dodaje.

W przyszłym tygodniu wszystkie poprawione projekty trafią ponownie do jednostek merytorycznych. – Dla większości poprawionych projektów będzie to zapewne czysta formalność, ponieważ liderzy projektów szeroko konsultowali już swoje pomysły ze specjalistami z konkretnych wydziałów urzędu – podkreśla Bartłomiej Świerczewski. Kolejnym etapem WBO będzie zarekomendowanie prezydentowi Wrocławia tych projektów, które mogą zostać poddane pod głosowanie. Pod koniec sierpnia prezydent złoży do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie konsultacji ogólnomiejskich a ta, na sesji 4 września zdecyduje ostatecznie, które projekty zostaną poddane pod konsultacje. Wtedy także zostaną one wszystkie opublikowane na naszej stronie internetowej.

W ramach ogłoszonych przez Radę Miejską Wrocławia konsultacji, odbędzie się głosowanie. Planowane ono jest między 15-29 września br.
arc