Warsztaty z animacji językowej ZipZzap

24.10.2018 w godzinach 9.00-17.00 odbędą się w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia”, przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu WARSZTATY z animacji językowej.

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do osób pracujących z młodzieżą, do opiekunów grup międzynarodowych oraz do nauczycieli. Wszystkich chętnych zapraszamy!