Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego "Mama we Wrocławiu" [01.04.2019]

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych i osób indywidualnych, które koncentrują swoje zainteresowanie, działania i troskę na jakości życia mam w naszym mieście.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego „Mama we Wrocławiu”

Idea, cel spotkań: Diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących jakości i komfortu życia, funkcjonowania i kondycji mam w środowisku dużego miasta, Wrocławia

Funkcjonowanie mamy w dużym mieście, a w szczególności mamy małych dzieci, to konieczność skoordynowania w swej codzienności wielu obszarów aktywności życiowej: rodzinnej, zawodowej, społecznej, zdrowotnej, kulturalnej... Piękna rola młodych rodziców to niejednokrotnie jednoczesne podjęcie szeregu wyzwań i trudności z tym związanych.

Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest dobra komunikacja i dialog pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta, a w szczególności mamami.

Obszary w których mamy mogą potrzebować wsparcia w postaci informacji, porad, nowych rozwiązań czy wymiany doświadczeń to m.in.: miejsca aktywnego rodzinnego spędzania czasu w różnych częściach miasta, poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, wydarzenia społeczno-kulturalne dedykowane rodzinom...

Podczas pierwszego spotkania postaramy się zinwentaryzować wyzwania i potrzeby oraz zaplanować działania na najbliższe miesiące.

Inicjatorem powołania Grupy jest wrocławski „Klub Mamuśki”

Czas i miejsce spotkania:

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), godzina 11:00 – 13:00, Sektor 3, ul. Legnicka 65,sala konferencyjna (I. piętro)

Serdecznie zapraszamy:
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Prezydenta / Biuro Wrocław bez barier

Rzecznik ds. rodziny – Dariusz Szrejder

Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu